Özgürlük Düşmanlarına Özgürlük Yok

Adını, Fransız Devrimi’nin önde gelen figürlerinden Saint-Just’e atfedilen bir özdeyişten alan bu bildiri Henri Pastoureau ve Leo Malet tarafından kaleme alınmıştır. Bu bildiriyle sürrealistler, İspanya’daki faşist darbeye ve Fransız Halk Cephesi’nin takındığı kayıtsız tavra karşı tutumlarını ortaya koyarlar.  

 

  

Joan Miró, Aidez L’Espagne (İspanya’ya Yardım Edin), 1937

 

İspanyol Mağrip garnizonu ve ülke içindeki kimi bölükler isyanda. Afrikalı birlikler Algeciras’a çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İspanya’daki bütün işçiler, tek vücut halinde, faşizm felaketine karşı koyuyor. Rio Tinto’daki madenciler dinamit yüklü kamyonlar eşliğinde, isyan halindeki Sevilla’ya doğru yola çıkıyor. Linares’teki madenciler Despeñaperros’ta Endülüs ordusunun ilerleyişini durdurmak için toplanıyor. Tehdit altındaki Madrid, Asturias’tan gelen gözü pek Ekim savaşçıları tarafından korunuyor.

Halk Cephesi, sınıf düşmanlarını idare etmenin neye mal olduğunu artık anladı: Hükümet işçi kitlelerine nihayet silah dağıtıyor. Milisler oluşur oluşmaz, devamlı tetik üstünde, her yeri kolaçan edecekler.

İspanyol Halk Cephesi’ne kıyasla, faşist düşmanı çok daha fazla idare etmiş olan Fransız Halk Cephesi yönetimi aynı tehlikeyle karşı karşıya olduğunun farkında mı acaba? Halk Cephesi’ni destekleyen partiler işçi sınıfını silahlandırmamak için acaba daha ne kadar ayak direyecek?  

Uluslararası dayanışma yolunda en önce atılması gereken adım budur. Bu işi ertelemek demek, ihtiyata, adalete, haysiyete tümden sırt çevirip acze düşmek demektir: İspanyol faşist Gil Robles kaçıp Biarritz’e sığındı:

Gil Robles’i yakalayın.

 

Adolphe Acker, André Breton, Claude Cahun, Paul Éluard, Arthur Harfaux, Maurice Henry, Georges Hugnet, Marcel Jean, Dora Maar, Léo Malet, Georges Mouton, Henri Pastoureau, Benjamin Péret, Gui Rosey, Yves Tanguy ve Yabancı ülkelerden birçok yoldaş.

20 Temmuz 1936.

 

 

Özgün metin: Tracts Surrealistes

 

skopdergi 7
Sunuş / Mutlak Açı: Sürrealizm ve Devrimci Politika Üzerine
Uraz Aydın
 
Hapishaneler Boşalsın, Ordu Lağvedilsin!
Sürrealist Grup, Çeviri: Derya Yılmaz
 
Fas Savaşı’na Hayır
Sürrealist Grup, Çeviri: Derya Yılmaz
 
Vatana, Savaşa ve Uygarlığa Karşı Sürrealistler: Önce ve Daima Devrim!
Sürrealist Grup, Çeviri: Derya Yılmaz
 
Komünist Olmayan Sürrealistlere
Breton, Aragon, Péret, Unik ve Éluard, Çeviri: Hilal Menlioğlu
 
Komünistlere
Breton, Aragon, Péret, Unik ve Éluard, Çeviri: Akın Terzi
 
Moskova’ya Gönderilen Telgraf
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi
 
Mücadeleye Çağrı
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi
 
Vizesiz Bir Gezegen İçin
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Sürrealistlerin Haklı Olduğu Zamanlar
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Özgürlük Düşmanlarına Özgürlük Yok
Henri Pastoureau, Léo Malet, Çeviri: Akın Terzi
 
Moskova Mahkemeleri Hakkındaki Gerçek
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Bağımsız ve Devrimci Bir Sanat İçin
André Breton, Lev Troçki, Diego Rivera, Çeviri: Kaya Özsezgin
 
Ne Savaşınız Ne Barışınız!
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Özgürlük Vietnam Dilinde Bir Kelimedir
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Komünist Parti’den Kopuş
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Macaristan, Doğan Güneş
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Uluslararası Devrimci Aydınlar Camiası Oluşturmaya Yönelik Çağrı: Devrimci Hareket İçinde Aydınların Rolü
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi
 
Sürrealistlerin Polonyalı Aydınlara Mesajı
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi
 
121’ler Manifestosu
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Küba Örneği ve Devrim: Sürrealistlerin Kübalı Yazar ve Sanatçılara Mesajı
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Prag Platformu
Sürrealist Grup, Çeviri: Uraz Aydın
 
Despotluk Rejiminden Kurtulmak Amerikan Halkının Hakkıdır
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi
 
Onlar Zapata ile Magon’un Seslerini Taşıdılar Bize
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi