Mücadeleye Çağrı

Son günlerde vuku bulan olaylar, eşi benzeri görülmemiş bir şiddetle ve hızla önümüzde bir faşizm tehlikesinin olduğunu apaçık ortaya sermiştir.

DÜN:

Faşist ayaklanmalar,

Cumhuriyetçi hükümetin işlemeyişi,

Sağcı unsurların demokrasi karşıtı, faşizm yanlısı bir hükümetin kurulmasına yönelik açık talepleri;

BUGÜN:

Kutsal İttifak hükümeti

İşçi gösterilerinin kanlı bir biçimde bastırılması

YARIN:

Darbe Valisinin çağrısı,

Meclislerin lağvedilmesi. 

 

KAYBEDECEK TEK BİR SANİYE BİLE YOK     

İşçi sınıfının eylem birliği hâlâ gerçekleştirilmemiştir.

Hiç vakit kaybetmeden tek vücut olması gerekmektedir.

Örgütlü olsun olmasın bütün işçileri “EYLEM BİRLİĞİ” düsturuyla faşizme engel olmaya çağırıyoruz.

İşçilerin istediği ve Partilerin gündemine aldığı söz konusu eylem birliği, bir an önce muhakkak hayata geçirilmeli ve ahvalin gerektirdiği muazzam uzlaşma ruhu ortaya çıkmalıdır.

İşte bu yüzden, söz konusu dayanışmayı hayata geçirip adeta silah haline getirmeye muktedir bir yapıyı bir an önce oluşturmaları için bütün işçi örgütlerine acil çağrıda bulunuyoruz.

Alman yoldaşlarımızın başına gelen feci olaylar hâlâ hatırımızda. Bu bize ders olmalı.

 

YAŞASIN GENEL GREV!

10 ŞUBAT 1934

 

Alain, Michel ve Jeanne Alexandre, Yves Allégret, Jean ve Pierre Audard, Jean Aujame, François Baron, Roger Blin, Jean-Richard Bloch, André Breton, Roger Caccia, Roger Caillois, Georgette Camille, Henri Cartier, Félicien Challaye, René Char, Louis Chavance, Pierre ve André Chenal, A. Claudot, Armand Colombat, René Crevel, Dr. Jean Dalsace, Fred Delanglade, Paul Eluard, Elie Faure, Ramon Fernandez, Marcel Fourrier, Roger Gilbert-Lecomte, Jean Guéhenno, Paul Grimault, Maurice Heine, Maurice Henry, Georges Hugnet, Valentine Hugo, Sylvain Itkine, Marcel Jean, Henri Jeanson, Germaine Krull, Lefeuvre, Fernand Léger, Michel Leiris, Etienne Léro, André Lhote, Loris, Maximilien Luce, Dora Maar, André Malraux, Jean Mamy, Marcel Martinet, J. ve M.L. Mayoux, Pierre Merle, R. Menil, Jean Mitry, Pierre Monatte, J.-M. Et M. Monnerot, Roger Parry, Pastoureau, A. Patri, Magdeleine Paz, Edouard Peisson, Benjamin Péret, Henri Philippon, Henri Poulaille, Jacques ve Pierre Prévert, S. ve D. Ribak, Jules Rivet, Gui Rosey, Roger Roumagnac, Sabas, Paul Signac, J. Surier, Jean Sylveire, Yves Tanguy, Tchimoukow, H. ve Y. Tracol, Jean Vigo, Roger Vitrac, Weitzmann, Georges Weinstein, Pierre Yoyotte, René Zuber.

Bu çağrı öncelikle şu örgütlere gönderilmiştir: Komünist parti, Genç Komünistler, C.G.T.T (İşçi Sendikaları Konfederasyonu), İşçi ve Köylü Federasyonu, S.F.I.O Sosyalist Partisi, Genç Sosyalistler, Genç Sosyalist Partizanlar, C.G.T, Proleterler Birliği Partisi, Komünist Birliği, Anarşist Birliği, Komünist Birleşik Cephesi, Demokratik Komünistler Cemiyeti vs.

 

Özgün metin: Tracts Surrealistes  

 

 

skopdergi 7
Sunuş / Mutlak Açı: Sürrealizm ve Devrimci Politika Üzerine
Uraz Aydın
 
Hapishaneler Boşalsın, Ordu Lağvedilsin!
Sürrealist Grup, Çeviri: Derya Yılmaz
 
Fas Savaşı’na Hayır
Sürrealist Grup, Çeviri: Derya Yılmaz
 
Vatana, Savaşa ve Uygarlığa Karşı Sürrealistler: Önce ve Daima Devrim!
Sürrealist Grup, Çeviri: Derya Yılmaz
 
Komünist Olmayan Sürrealistlere
Breton, Aragon, Péret, Unik ve Éluard, Çeviri: Hilal Menlioğlu
 
Komünistlere
Breton, Aragon, Péret, Unik ve Éluard, Çeviri: Akın Terzi
 
Moskova’ya Gönderilen Telgraf
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi
 
Mücadeleye Çağrı
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi
 
Vizesiz Bir Gezegen İçin
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Sürrealistlerin Haklı Olduğu Zamanlar
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Özgürlük Düşmanlarına Özgürlük Yok
Henri Pastoureau, Léo Malet, Çeviri: Akın Terzi
 
Moskova Mahkemeleri Hakkındaki Gerçek
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Bağımsız ve Devrimci Bir Sanat İçin
André Breton, Lev Troçki, Diego Rivera, Çeviri: Kaya Özsezgin
 
Ne Savaşınız Ne Barışınız!
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Özgürlük Vietnam Dilinde Bir Kelimedir
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Komünist Parti’den Kopuş
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Macaristan, Doğan Güneş
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Uluslararası Devrimci Aydınlar Camiası Oluşturmaya Yönelik Çağrı: Devrimci Hareket İçinde Aydınların Rolü
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi
 
Sürrealistlerin Polonyalı Aydınlara Mesajı
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi
 
121’ler Manifestosu
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Küba Örneği ve Devrim: Sürrealistlerin Kübalı Yazar ve Sanatçılara Mesajı
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Prag Platformu
Sürrealist Grup, Çeviri: Uraz Aydın
 
Despotluk Rejiminden Kurtulmak Amerikan Halkının Hakkıdır
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi
 
Onlar Zapata ile Magon’un Seslerini Taşıdılar Bize
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi