Fas Savaşı’na Hayır

Fransız hükümeti 1925’te, Fas’ta hem İspanyol işgalcilere hem de Sultan’a karşı ayaklanıp bağımsızlıklarını ilan eden aşiretlerden oluşan Rif Cumhuriyeti’ndeki isyanları bastırmak üzere bölgeye asker gönderir. Fransız Komünist Partisi Merkez Komitesi, sömürgeci savaşa karşı seferberlik oluşturmak üzere aşağıdaki bildiriyi dolaşıma sokar. Sürrealist grubun da aralarında olduğu imzacılar hakkında yasal kovuşturma başlatılır. O dönemde pek çok aydın, “Vatan Yolunda Aydınlar” başlıklı bir bildiriyle hükümetten yana tavır alır. Sürrealistler bundan sonra başka gruplarla ortak kaleme aldıkları Önce ve Daima Devrim’de, bu ilk bildirideki savaş karşıtı tavrı daha da keskinleştirir, imzacıların maruz kaldığı kovuşturmaları ve hükümet yanlısı aydınları protesto ederler. Her iki bildiri de, FKP'nin yayın organı L’Humanité’de yayınlanır.

                                                             Rif Savaşı’nda Renault tankları

                                            İspanyol askerler, kafaları kesilmiş isyancılarla

 

ASKERLERE VE DENİZCİLERE

Yoldaşlar,

1918’de bize verilen sözlere rağmen, Fas’ta yeniden, dört yıldan uzun süre dünyayı kasıp kavuran savaş kadar korkunç bir savaş patlak verdi.

Bu savaşın amacı ulusal onuru korumak değil. Fas’ta ölüme gönderilme sebebiniz, bir avuç kapitalistin kesesi dolsun diye bankacıların Rif Cumhuriyeti’nin doğal kaynaklarını ele geçirmelerini sağlamak.

BANKACILARIN SAVAŞINI VERDİRİYORLAR SİZE…

Yoldaşlar, askerler ve denizciler, size güveniyoruz: bağımsızlıkları için mücadele eden Rif halkına karşı görevinizi yerine getireceğinizi biliyoruz. Bankaların uşağı olmayacaksınız. Rus Bolşeviklerinin, Karadeniz’in şanlı denizcilerinin, Odessa askerlerinin, Rif’teki İspanyol askerlerinin dayanışmayla savaşı durdurabildiklerini unutmayın.

Görevinizin ne olduğunu biliyorsunuz:

RİF HALKIYLA DAYANIŞMAK.

FAS SAVAŞI’NI DURDURMAK…

"To the Soldiers and Sailors", Surrealism Against the Current, s. 181-183.

 

skopdergi 7
Sunuş / Mutlak Açı: Sürrealizm ve Devrimci Politika Üzerine
Uraz Aydın
 
Hapishaneler Boşalsın, Ordu Lağvedilsin!
Sürrealist Grup, Çeviri: Derya Yılmaz
 
Fas Savaşı’na Hayır
Sürrealist Grup, Çeviri: Derya Yılmaz
 
Vatana, Savaşa ve Uygarlığa Karşı Sürrealistler: Önce ve Daima Devrim!
Sürrealist Grup, Çeviri: Derya Yılmaz
 
Komünist Olmayan Sürrealistlere
Breton, Aragon, Péret, Unik ve Éluard, Çeviri: Hilal Menlioğlu
 
Komünistlere
Breton, Aragon, Péret, Unik ve Éluard, Çeviri: Akın Terzi
 
Moskova’ya Gönderilen Telgraf
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi
 
Mücadeleye Çağrı
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi
 
Vizesiz Bir Gezegen İçin
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Sürrealistlerin Haklı Olduğu Zamanlar
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Özgürlük Düşmanlarına Özgürlük Yok
Henri Pastoureau, Léo Malet, Çeviri: Akın Terzi
 
Moskova Mahkemeleri Hakkındaki Gerçek
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Bağımsız ve Devrimci Bir Sanat İçin
André Breton, Lev Troçki, Diego Rivera, Çeviri: Kaya Özsezgin
 
Ne Savaşınız Ne Barışınız!
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Özgürlük Vietnam Dilinde Bir Kelimedir
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Komünist Parti’den Kopuş
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Macaristan, Doğan Güneş
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Uluslararası Devrimci Aydınlar Camiası Oluşturmaya Yönelik Çağrı: Devrimci Hareket İçinde Aydınların Rolü
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi
 
Sürrealistlerin Polonyalı Aydınlara Mesajı
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi
 
121’ler Manifestosu
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Küba Örneği ve Devrim: Sürrealistlerin Kübalı Yazar ve Sanatçılara Mesajı
Sürrealist Grup, Çeviri: Ayşe Boren
 
Prag Platformu
Sürrealist Grup, Çeviri: Uraz Aydın
 
Despotluk Rejiminden Kurtulmak Amerikan Halkının Hakkıdır
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi
 
Onlar Zapata ile Magon’un Seslerini Taşıdılar Bize
Sürrealist Grup, Çeviri: Akın Terzi