Skating on the Ruins of the History

“Skating on the Ruins of the History”, yıkılan tarihî bir yapının kalıntılarının farklı bir yerde, farklı koşullar altında, farklı bir amaçla hâlâ hayatta olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Tempelhof Parkı’nda bulunan Vogelfreiheit kaykay parkı, Berlin’in iki tarihî yapısını biraraya getiriyor: Tempelhof Havalimanı ve Palast der Republik. Adam Sello ve Robert Merk tarafından gerçekleştirilen bu proje için, çoğu genç kaykaycılardan oluşan bir grup genç, kaykay parkının tasarım ve inşa sürecinde çalıştı. Her gün onlarca kaykaycı, üzerinde kaydıkları granit blokların geçmişinden habersiz bir şekilde burayı ziyaret ediyor. 

 


skopdergi 21