/ Tezler / Schlegel’in Fragmanları Özelinde Witz Kavramı

Erken Alman romantiklerinin arasında gösterilen Friedrich Schlegel (1772-1829), romantik bir şair ve yazar olmasının yanında, eleştirmen ve filozof kimliğiyle romantizmin felsefi temellerini atan kişiler arasında sayılır. Schlegel, gençlik döneminde ele aldığı fragmanter metinlerle ağırlıklı olarak felsefeden tarihe, sanattan bilime, dinden toplumsal ve siyasal yapıya birçok şey hakkında görüşlerini dile getirmiştir. Bu fragmanter yazılar, onun zengin düşünce dünyasını vermekle beraber yer almış olduğu Erken Alman romantizm akımının manifestosu mesabesindedir.

Çalışmamız, Witz kavramını merkeze alarak metin odaklı yaklaşım üzerinden Schlegel’in Kritische Fragmente ve Ideen gibi fragmanter yapılı metinlerine odaklanmasının yanında Athenäums-Fragmente içerisinde yer alan ona ait fragmanlarına da yoğunlaşmaktadır. Bir taraftan ilgili metinler özelinde Schlegel’in felsefî düşüncesinin köşe taşlarından olan Witz kavramı, biçimsel ve anlamsal açıdan analiz edilmiş diğer taraftan da kapsayıcı bir bakış açısı yakalamak adına ilgili kavramın, Tin [Geist], akıl [Vernunft], anlama yetisi [Verstand], imgelem [Einbildungskraft], imgelem gücü [Fantasie], Anlam [Sinn] gibi terimlerle olan münasebetleri çalışmanın içerisine konularak incelenmiştir.

Witz ve bağlantılı olduğu terimler kavramsal olarak analiz edildikten sonra, portrenin bütününü görmek adına Schlegel’in ilgili metinlerde yer alan sanat ve felsefeye dair düşünceleri, Witz özelinde ele alınarak tahlil edilmeye gayret edilmiştir. Böylelikle birkaç açıdan ele alınan Witz’in Schlegel’in düşünce dünyasındaki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır.

 

Yazar: İbrahim Günaydın

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Güçlü ATEŞOĞLU

Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2019

 

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı. Yukardaki metin tezin Özet bölümünden alındı. Görsel sonradan eklendi. Tamamını okumak için bkz. witz.pdf

Romantizm, tez tanıtımı