/ Tezler / Bir Kent Vizyonu Olarak Ütopya Olgusunun Sinema Bağlamında Analizi

28/12/2013 / skopbülten

Kent vizyonları içinde, tarihsel süreçte önemli bir yere sahip olan ütopyalar, geleceğe yönelik yarattıkları projeksiyonlarla kentlerin günümüzdeki biçimlerini etkilemiş unsurlardandır. Ütopyalar tarihi, kentler tarihini önemli ölçüde etkilemiştir. İnsanlığın daha iyi bir yaşam düzenine kavuşma hayalini mekansal düzlemde somutlaştırma çabalarını gerek edebiyat ve sanatta, gerekse kentlerin planlanmasında görmek mümkündür. Her dönem koşulları gereği farklı ütopyalar üretmiştir. 20. yüzyılla birlikte sinema, teknolojinin sağladığı görsel gücünü kullanarak, hem mevcut, hem de düşlenen kentlerin temsilini olanaklı kılmıştır. Modern kent ile sinema 20. yüzyılın neredeyse eşzamanlı olarak ürettiği iki temel olgudur. Kentlerin toplumsal ve estetik özellikleri, bu çağla birlikte gösterdikleri hızlı değişimler, kentin olası bir felakette alacağı hal, sinemanın büyülü atmosferinde izdüşümünü bulmuş; kent, kimi zaman temel unsur olarak, kimi zaman kurguyu destekleyen bir dekor olarak sinemada yer almıştır. Çalışma kapsamında sinema-ütopya-kent değişkenlerinin arakesitinde sinema, ütopya ve kentin zaman ve uzam vizyonu değerlendirilirken gerek kent vizyonunun, gerekse film vizyonunun ütopyaya yaklaşımı irdelenmiştir. Seçilen film örnekleri üzerinden ütopya/ütopik mekan/ütopik kent kurguları; toplumsal, siyasi ve sanatsal boyutlarıyla birlikte değerlendirilmiştir. [1]


 


Metropolis filminden bir sahne, 1926.


 

Tezin Yazarı: Nihal Polat

Danışman: Prof. Dr. Aykut Karaman

Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2012

Sayfa sayısı: 101

 

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden derlenmiştir.

tez tanıtımı, ütopya, sinema