/ Tezler / Yeni Medya Çağında Fotoğraf Estetiğinin Yeniden Kurgulanması

28/11/2021 / skopbülten / Halit Kartal

L’Atelier de l'artiste, Daguerre tekniğiyle üretilen ve günümüze ulaşan ilk fotoğraf.

 

Bilgisayar teknolojilerinin ortaya çıkmasının ardından, geleneksel medya araçları sayısallaşarak yeni medya araçlarına dönüşmüştür. Medya araçlarının yazılım ve kodlardan oluşan yeni bir ortama geçiş yapması, kitle iletişim araçlarının yapısının yanında, sanat eserlerini de farklı bir ortama taşımıştır. Geleneksel sanat türleri kendilerini yeni formlar içerisinde bulmuş ve hem üretim araçlarını hem de biçimsel kodlarını değiştirmiştir. Işığın kaydedilmesiyle başlayan teknolojik ilerlemeler fotoğrafın icat edilmesinin önünü açmış, analog verilerin sayısal veri olarak saklanabilmesinin ardından ise fotoğraf dijitalleşerek yeni medya ile tanışmıştır.

Dijitalleşmeyle birlikte yeni medya sanatı içerisinde yer alan fotoğraf, başlangıçta yalnızca teknolojik bir dönüşüm geçirse de özellikle bilgisayar ve yazılım gibi araçlar sayesinde biçim olarak değişim göstermeye başlamıştır. Fotoğraf kâğıda basılı bir sanat olmaktan çıkmış ve internet üzerinden sergilenerek maddesel özelliğini kaybetmiştir.

Bu tez çalışması, yeni medya çağında fotoğraf estetiğinin değişimini incelemekte, fotoğrafın yeni medyaya özgü türlerini tanımlamakta ve yeni üretim araçları ile birlikte değişen estetiği, biçimsel kodlar üzerinden analiz etmektedir. Çalışmanın analiz bölümünde sanat eserlerinde “biçimsel analiz” için kullanılan vurgu, denge, hareket, desen, oran/orantı, renk ve birlik gibi tasarım prensipleri örnek fotoğraflar üzerinden çözümlenmektedir.

 

Yazar: Halit Kartal

Danışman: Doç. Dr. Zühal Özel Sağlamtimur

Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı / Radyo Televizyon ve Sinema Bilim Dalı

Türü: Doktora

Yılı: 2018

 

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı. Görseller tezden alındı. Tamamını okumak için bkz. yeni_medya_fotoğraf.pdf