/ Tezler / Sanat Felsefesi ve Politika: Batı Sanatının Politikadaki Rolü Üzerine Kapsamlı bir Araştırma

4/12/2013 / skopbülten

Sanat ve politikanın her birinin insan olmanın gerekli koşullarından olduğu kuşku duyulmaz bir gerçektir. Ayrıca, bu iki disiplinin her biri bir diğerinin de gerekli koşuludur. Sanat politikaya ihtiyaç duyarken, politika da sanata ihtiyaç duymaktadır. Her ne kadar, karşılıklı her iki ilişki de incelenmeye değer olsa da, bu tezde bu ilişkinin bir kutbu ile ilgilenilecektir; politikanın neden sanata ihtiyaç duyduğu ile.

Sanat, politika üzerinde pek çok sebepten önemli rol oynamaktadır. Birincil olarak sanat toplumdaki iletişimi güçlendirir, politikanın değerlerini yıkar, onu yeniden tanımlar ve son olarak da sanat, politikaya özgürlük getirir. Sanat, tıpkı devrim gibi, politikanın kahkahası görevini görür. Kahkaha hayatta ne rol oynuyorsa, sanat da politikada aynı işlevi görür.

Bu ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için, öncelikle hayatın anlamının ne olduğu sorgulanacaktır. Onun kapsamlı bir analizinden sonra, insanların sanata ve politikaya neden ihtiyaç duyduğunun cevabını verecek olan, her ikisinin yaşamdaki yeri belirlenecektir. Buna göre, yaşamın anlamı yaşamaktan öte bir şey olmamaktır ve yaşamak da ancak iyi olarak nitelendirildiğinde yaşamak olarak adlandırılabilir. ‘İyi yaşamak’ da sanat ve politikanın varoluşu ile sağlanabilir. Bunun hemen ardından sanatın ne olduğunun tanımlanması gerekir. Sanat; deneyim, diyalog ve festivaldir.

Sanat iletişimi ve özgürlüğü getirir. Politikanın değerlerini yıkar ve ona yeni değerler üretir. Politik arenanın ‘iyi yaşama’ sürecinde varlığını devam ettirmesini sağlar. Onu, oluşma ilkesine uyumlu olarak, yeniden üretir, canlandırır ve tazeler. Sanat, politikanın kahkahası olur ve bu da modern tiyatronun ilkel hali olan ‘karnaval’ temasıyla son bölümde örneklendirilmektedir. Karnavalda kullanılan ‘soytarı’ ve ‘deli’ imgelerinin de kahkaha motifleri olarak kullanılışının incelenmesi ile sanatın politikadaki rolü daha iyi algılanabilecektir. [1]

 

 

Tezin özgün adı: The Philosophy of Art and Politics: A Comprehensive Analysis of the Role of Western Art in Politics

Tezin yazarı: Damla Dönmez

Danışman: Doç. Dr. Gürcan Koçan

Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2011

Sayfa sayısı: 112[1]Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden derlenmiştir.

tez tanıtımı, sanat-politika