/ Tezler / Sanat Eleştirisi Kültürünün Türkiye’de Gelişimi 1880-1980

Hikmet Onat Atölyesi, 1934-35. Ortada Hikmet Onat, Nuri İyem onun arkasında, sağında. Resmin solunda başı görünen Kemal Sönmezler. Hikmet Onat’ın solunda Cahide (Dereli), arkada papyonlu olan Aziz Tarzi. Kaynak: www.nuriiyem.com

 

Bu çalışma sanat eleştirisinin ortaya çıkışını, tarihsel süreçlerini, dönüm noktaları ve ana kaynakları ile incelerken, esas olarak Türkiye'de sanat eleştirisi kültürünün gelişimini konu almaktadır. Tez 1880-1980 yılları arasındaki yüz yıllık dönem zarfında yaşananları sanat eleştirisi kültürünün gelişmesi bağlamında değerlendirmekte, tarihsel sürece uygun olarak kültürel çevre, yazarlar, eleştirmenler, sanat etkinlikleri, sanat dergileri ve sanat kurumları ile AICA ve UNESCO gibi uluslararası yapıların katkılarına da yer vermektedir. Ayrıca sanat tarihi içinde sanat eleştirisinin yeri ve beraberinde getirdiği tartışmaları da içeren bu tez çalışması, sanat ve eleştiri ilişkisi üzerinden, eleştiri kültürünün Türkiye'deki gelişimini akademik bir zeminde ortaya koyma amacı taşımaktadır.

 

Yazar: Zeynep Özaltın

Danışman:  Doç. Dr. Seza Sinanlar Uslu

Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı / Sanat ve Tasarım Sanat Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2016

 

Bu tezin özetine Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarama sayfasından ulaşılmıştır. Tezin tamamını okumak için bkz. sanat_eleştisi.pdf

Türk sanat tarihi, sanat eleştirisi, tez tanıtımı