/ Tezler / Hofmann Atölyesinde Çalışan Türk Ressamları ve Türk Resmine Katkıları

6/1/2014 / skopbülten

Hans Hofmann Atölyesinde Çalışan Türk Ressamları ve Türk Resmine Katkıları başlıklı bu tez çalışması, beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Hofmann ve dört Türk ressamının (Ali Çelebi, Zeki Kocamemi, Mahmut Cûda ve Cemal Tollu) yaşamları ve sanatlarının gelişimi ele alınmıştır. İkinci bölümde Hofmann'ın zamandaşı ve benzer sanat eğitimine sahip olan André Lhôte’un Paris'teki Atölyesi ve bu atölyede çalışan Türk ressamları ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde, Türk ressamları Almanya ve Fransa'da iken dünyadaki sanatın durumu, olanca açıklığıyla değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde ise Türk resim sanatının tarihi gelişimi kapsamında, Ali Çelebi, Zeki Kocamemi ve Mahmut Cûda'nın içinde bulunduğu “Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği” oluşumu ile Cemal Tollu'nun içinde bulunduğu “d Grubu” oluşumu; ve Türk ressamlarının Türk dışavurumculuğu, kübizmi ve inşacılığı ile olan ilişkileri irdelenmiştir. Çalışmanın gelişme kısmının temelini oluşturan beşinci bölümde ise, karşılaştırmalar eşliğinde, Hofmann'ın sanat felsefesine dair açıklamaları göz önünde tutularak, bir değerlendirme yapılmıştır. Bu bölümde Hofmann'ın felsefi görüşlerinden Türk ressamlarının ne gibi etkiler aldığı konusu, yapıtlarla örneklenerek ele alınmıştır. Çalışmanın, beş bölümden oluşan gelişme kısmı için gerek duyulan noktaları belirtmek amacıyla sonuna bir de “Ekler” bölümü yerleştirilmiştir. Bu çalışmayla, Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatı tarihinin şekillenmesine katkıları olan Hofmann Atölyesi'nde eğitim gören dört Türk ressamının, hocalarından aldıkları etkiler ortaya konulmuştur.[1]

 

 

Hans Hofmann, Fantasia, 1943

 

 

Tezin yazarı: Özkan Eroğlu

Danışman: Doç. Dr. Ahmet Kamil Gören

Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Türü: Doktora

Yılı: 2011

Sayfa sayısı: 475

 

 

 [1]Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden derlenmiştir.

sanat tarihi, tez tanıtımı, Türk kübizmi, Türk sanat tarihi, Türk dışavurumculuğu