/ Tezler / Çağdaş Türk Sanatçısı Cihat Burak’ın Eserlerinde Kadın ve Hayvan Temasının Kurgulanışı

Cihat Burak, "Boğanın İntikamı" 

 

Bu yüksek lisans tezi çağdaş Cihat Burak'ın resimlerindeki kadın ve hayvan imgelerinin ortaklığı ve bu ortaklığın plastisitesi üzerinde durmuştur. Kadın, ataerkil toplumlarda hane içinde nasıl evcilleştirilmişse; hayvanın da aynı evcilleştirme süreci içinde içinde oluşuna mizah ve hicivle yaklaşan Cihat Burak, bu ortaklığı görsel bir üsluba dönüştürmüştür. İlk olarak sanatçının resmettiği hayvanların dünya tarihindeki birçok kültürde nasıl anlamlar ifade ettiği, sanat tarihine nasıl yansımış olduğu ve Cihat Burak'tan önce ve sonra en çok hangi dönemlerde ve hangi sanatçılar tarafından kullanılmış olduğu incelenmiştir. Cihat Burak'ın resimleri arasında sıkça odalık türünde resimlerin bulunması ve bunu kadın-hayvan ilişkisi üzerinden anlatmış olması, sanatçının kadın ve hayvan resimlerini oryantalizmle ilişkilendirdiği sonucunu doğurmuştur. Bu yüzden kadının nesne olması ve erkeğin özne olması durumunun Cihat Burak'ın kendine has ironik anlatım biçimiyle nasıl aşıldığı tartışılmış, sanat tarihinde oryantalist örneklerle odalık kavramı incelenmiş ve Cihat Burak resimlerindeki odalık geleneğine karamizahla yapılan göndermeler örneklerle gösterilmiştir.

 

Yazar: Ayşegül Kırmızı

Danışman: Prof. Dr. Tamer Başoğlu

Yer Bilgisi: Işık Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Anabilim Dalı / Sanat Tarihi Bilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2014

 

Bu tezin özetine Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı. Tamamına ulaşmak için bkz. tez.yok.gov.tr

Çağdaş Türk Sanatı, başka hayvanlar, hayvanlar ve sanat, tez tanıtımı