/ Tezler / Bourdieu’cü Sanat Sosyolojisi Bağlamında 2000'li Yıllarda İstanbul'da Alternatif Tiyatrolar

17/3/2016 / skopbülten

Pierre Bourdieu’nün kuramından hareketle 2000’li yıllar sonrasında İstanbul’daki tiyatro alanı ve alternatif tiyatrolar üzerine odaklanan bu çalışmada, Bourdieu’cü bir tiyatro sosyolojisinin imkânları aranmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, Türkiye’de tiyatro alanının evreleri ve geçirdiği dönüşümler Bourdieu’cü “alan” kavramıyla ele alınarak, tiyatro alanının ekonomi, siyaset ve devlet alanıyla olan ilişkiselliği tarihsel verilerden hareketle sorunsallaştırılmış ve alanın sınırları ile özerklik tartışmalarına ağırlık verilmiştir.

 

 

 

İkinci bölümde, İstanbul’da 2000’li yıllarda alana dâhil olan ve farklı tarzda tiyatro yapan toplulukların yer aldığı “alternatif tiyatrolar alt-alanı”na odaklanılmış, bu topluluklarda üretim yapan sanatçılarla gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler ışığında, topluluklar, tiyatro yapma biçimleri ve sanat anlayışlarına göre tiyatro alanında konumlandırılmıştır. Bu bölümde ayrıca, alternatif mekân kavramı, bu mekânların kentle olan ilişkisi, bir “ayrım” (distinction) işareti olarak alternatif tiyatro beğenisinin sınıfsal ve kültürel arka planla ilişkisi gibi ikincil meseleler de sosyolojik açıdan analiz edilmeye çalışılmıştır.[1]

 

Yazar: Cansu Karagül

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Derya Fırat

Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı / Genel Sosyoloji ve Metadoloji Bilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2014

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

Bourdieu, tez tanıtımı