/ Tezler / Antonin Artaud'nun “Vahşet Tiyatrosu” ile Jacques Lecoq’un “Bufon Tiyatrosu”nda Vahşilik ve Arınma

Jacques Lecoq

 

Bu çalışmada Vahşet Tiyatrosu ile Bufon Tiyatrosu arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmak istenmiştir. Elde edilen bulgular, iki tiyatronun da vahşilik ve arınma olguları üzerinde birleştiğini göstermektedir. Nitel araştırma yöntemi uygulanarak literatür taraması gerçekleştirilen bu çalışmada, iki tiyatrodaki vahşilik ve arınma olguları psikanaliz üzerinden değerlendirilerek yorumlanmıştır. Vahşet Tiyatrosu’nun günümüzde varlığını koruyamamasının nedenleri saptanmaya çalışılarak ilerlenen bu araştırmada, Vahşet Tiyatrosu’nun bufonlara uyarlanabileceği noktalar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle Bufon Tiyatrosu’nun belirsiz tarihi göz önünde bulundurularak bufonların tarihsel süreci aydınlatılmak istenmiş ve sonrasında Jacques Lecoq’un kurduğu Bufon Tiyatrosu'nun bileşenleri saptanmıştır. Bu araştırma sonucunda Vahşet Tiyatrosu’nun uygulanabilirliğinin Bufon Tiyatrosu ile sağlanabileceği görülmüş ve Bufon Tiyatrosu, Jacques Lecoq’un şekillendirdiği yöntemden sapmadan yeniden anlamlandırılmıştır.

    

Yazar: Eylül Başoğlu

Danışman: Prof. Dr. Ayhan Helvacı

Yer Bilgisi: Bursa Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sahne Sanatları Ana Bilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2021

     

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı. Görsel, dergimiz tarafından eklendi. 

Artaud, avangard, tez tanıtımı, sanat tarihi