Sokak Sanatçısı Blu Sermayenin Yağmasına Karşı Kendi Eserlerini Tahrip Etti

20/3/2016 / skopbülten

 

 

İtalyan sokak sanatçısı Blu, Bolonya Tarih Müzesi’nde (Palazzo Pepoli) gerçekleşecek Street Art: Banksy & Co. başlıklı sergiyi protesto etmek amacıyla yirmi yıl boyunca şehrin sokaklarına yaptığı bütün duvar resimlerini tahrip etti. Özel sanat kurumları Genus Bononiae ve Arthemisia Group tarafından ortaklaşa düzenlenen sergide yer alması beklenen 250 eserden bazıları sanatçıların izni olmaksızın yerlerinden söküldü. Kendi eserlerinden bazılarının da sergide yer alacağını öğrenen Blu, XM24 ve Crash adlı eylemci grupların da yardımıyla duvar resimlerinin üzerini gri boyayla kapladı.

Sanatçının ricası üzerine solcu sanat kolektifi Wu Ming’in blog’unda yapılan açıklamada Blu’nun eserlerini özel kurumların elinden kurtarmak amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiği duyuruldu. Eylemin, “bir yandan graffitiyi suç addeden; 16 yaşındaki çocukları duvar yazılarından ötürü mahkemeye çıkaran ve ‘şehir adabına’ methiyeler düzen; öte yandan, sokak sanatının beşiği olmakla övünen ve bu işten kâr etmeye bakan” Bolonya şehrinin riyakârlığını açığa vurmak amacıyla yapıldığı belirtildi. Daha geçtiğimiz ay Alice Pasquini adlı bir başka sokak sanatçısının yaptığı graffitilerden ötürü 800 avroluk para cezasına çarptırıldığını hatırlatan kolektif, bu koşullar altında “yapılabilecek tek şeyin bu resimleri ortadan kaldırmak” olduğunu belirtti.  

“Sokak sanatını müzede sergilemenin abes olduğunu” ifade eden Blu ve yoldaşları, Banksy and Co. başlıklı sergi hakkında şu açıklamada bulundular: “Bu ‘sokak sanatı’ sergisi karşı çıkmamız gereken bir kamusal mekân modelini temsil ediyor: olağan azınlığın çıkarı uğruna yaşamı ve yaratıcılığı metalaştıran özel sermaye birikimine dayanan bir model.” Blu, daha önce de Kreuzberg’in mutenalaştırılmasını protesto etmek amacıyla Lutz Henke adlı bir başka sanatçıyla beraber benzer bir eylem gerçekleştirmişti. [AB]

 

Street Artist Blue Destroys 20 Years of His Work in Bologna to Protest an Exhibition

sokak sanatı