/ Pasajlar / Piranesi

Harabe sanatının üstadı muhakkak ki Piranesi’dir (1720-1778). Giovanni Battista Piranesi, ayrıca gravür sanatının en büyük ustalarından sayılıyor. Ama o, asıl olarak mimar, ve mesleğinin dünyada devrim yaratabileceğine inanıyor. Çünkü ona göre insanların hangi mekânlarda yaşadıkları, nasıl yaşadıklarını da belirler.

Piranesi birçok gravür dizisi yapar. Bu gravürler, 18. yüzyılda bütün Avrupa’dan, özellikle İngiltere’den Roma’ya akan mimarların en gözde koleksiyonlarını oluşturur. Rönesans’ın “kâğıttan müzeleri” sayılırlar. Harabe ikonografisi bu gravürler sayesinde yayılır. Antik uygarlığın alegorileridir onlar. Bu nedenle düşünce dünyasını da etkilerler.

Nur Altınyıldız Artun, Muhafaza/Mimarlık, derleyen ve sunan Bilge Bal (İstanbul: İletişim Yayınları sanathayat dizisi, 2019) s. 150-152.

 

Piranesi, Antichita romane.


harabeler, pasajlar