/ Pasajlar / Muhalifi Olmayan Avangard

 

 

 

Son dönemin modernizminde avangard, tehlikeli bir devrimci nitelik taşıdığı halde, ya da tam da böyle olduğu için, insanlar tarafından kabul görmeye başladı. Ancak bu yüzden, ona gerekli olan muhalifleri yitirmiş oldu. Sanatı hayat üzerinde söz sahibi kılma arzusu, sanatın –tıpkı sporda olduğu gibi– izleyicilerin ulaşılacak son dünya rekorunu alkışlamayı beklediği bir sanat sahnesine hapsolmasıyla sonuçlandı.

 

Hans Belting (1935-), Art History after Modernism içinde, çev. Caroline Saltzwedel ve Mitch Cohen (Chicago ve Londra: Chicago Press, 2003)s. 135. [Yakında İletişim Yayınları sanathayat dizisinden yayınlanacak Aforizmalar: Sanat–Hayat başlıklı derlemeden]

pasajlar, avangard