/ Pasajlar / Altın Dizeler

 

 

Albrecht Dürer, İstakoz, 1495

 

                                                                                         Her şey duyumsar – PHYTAGORAS

Desene yalnız sen nasiplenmişsin akıldan, ey özgür düşünen adam

Yaşamın her köşeden filizlendiği şu dünyada ha?

İster atar, ister tutarsın, yalnız senin tasarrufundadır elindeki güçler,

Buraya kadar güzel amma

Noksandır kâinat o enine boyuna düşünmelerinde,

Bundan temelli tasarıların hep natamam

 

Her mahlûkta onu harekete getiren ruhu baş tacı et

Her çiçek yüzünü Tabiat’a dönmüş bir candır.

Her madende aşkın gizemi bulunur biraz

Her şey duyumsar! Ve her şeyin senin varlığın üstünde hükmü var.

 

Dikkat et, gün gelir kör duvarlar bile seni gözetler:

Dilsiz nesneye dahi bahşedilmiştir çığlıklar

Onu dinsizliğine alet etmeyesin diye sen

En karanlık varlığın içinde bir Tanrı saklıdır çoğun

Bir bebeğin göz kapaklarıyla perdelenmiş gözleri nasıl açılırsa

Öyle sürgün verir saf ruh taşların kabuğunu kırıp da

 

Fransız romantiklerinden Gérard de Nerval (1808-1855) Les vers dorés başlığını taşıyan bu şiirini, evrenin ruhunun her şeyde bulunduğuna inanan ve öğretisinde hayvanların etinin yenmesini yasaklayan Pythagoras’ın 71 dizelik “Altın Dizeler”ine atıfla yazmıştır. Nerval’in Paris’teki Palais de Royal bahçelerinde “Thibault” adını verdiği bir istakozu dolaştırdığı rivayet edilir.

 

pasajlar, Nerval