/ Kaleydoskop / Fransız Teorisinin Sanatı

20/3/2017 / skopbülten

1968 Devrimi'nin Fransız düşüncesinde yol açtığı büyük dönüşümün filozofları üzerinde, gene o zamanlarda Paris'te ortaya çıkan "Anlatısal Figürasyon" (Figuration Narrative) sanatçılarının ciddi etkileri olmuştur. Ama nedense, Fransa'dan hep sanat ithal etmeye alışmış olmasına rağmen, Batı dünyası bu filozofları göklere çıkarırken, onların kapıldıkları sanatçıları hiçe saymıştır. Figuration Narrative sanatçılarından Leonardo Cremonini Althusser'i, Bernard Rancillac da Bourdieu'yü etkilemiştir. Jacques Monory ise Lyotard'ın melankoli, erotizm ve yüce üzerindeki düşüncelerinin esin kaynağı olmuştur. Deleuze, Guattari ve Foucault da Fromanger ile diyaloğa girerler; sanatçının 1975 sergisinin katalog metnini Foucault yazar. Guattari'ye göre Fromanger, günümüzde bireysel ve kolektif özneleri ayakta tutan temsil sistemlerinin yıkılmasından sonra resim yapmanın ne anlama geldiği sorusuyla uğraşmaktadır. Tezlerini oluştururken bir ressamdan en çok etkilenen filozof herhalde Derrida'dır. Estetik üzerine kitabı Sanatta Hakikat, Valerio Adami'nin resmini incelediği yazısıyla açılır ve Adami'den esinlendiği bir üslupla ilerler. Adami'yle birlikte imzaladıkları ortak bir eserleri de mevcuttur. [AA]

 

Bernard Rancillac, “A la mémoire d'Ulrike Meinhof”, 1978

 

Bernard Rancillac, “Bloody Comics”, 1977.

 

Leonardo Cremonini, “I tori scuoiuti”, 1952

 

Leonardo Cremonini, “Fuori gioco”, 1965

 

Jacques Monory, “Opéras glacés” serisinden, 1974-1975

 

Jacques Monory, “catalogue mondial des images incurables” serisinden, 1972-1974

 

Gerard Fromanger, “Album le Rouge”, 1968-70

 

Gerard Fromanger, “En Chine, a Hu-Xian”, 1974

 

 

Sol: Valerio Adami-Jacques Derrida, "Placard", 1976  Sağ: Adami, "Derrida’nın Portresi", 2004

figuration narrative, kaleydoskop