/ Tezler / Ultrason Fetus İmajı: Doğum Olayı, Kadın Bedeni ve Tıbbi Söylem

28/2/2020 / skopbülten / Ersan Ocak

13. yüzyıla ait bir fetus çizimi

 

Ultrason fetus imajı tıbbi pratik içinde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Uzun bir tıbbi ve teknolojik tarihin çağdaş sonucu olan ultrason sayesinde insan bedeni ve bu beden içindeki patolojiler tıp tarafından bilinir ve kontrol edilebilir olmuştur. Ultrason imajı Michel Foucault'nun tıbbi bakış dediği şey tarafından üretilen spesifik bir imajdır. Bu tezde ultrason imajlarının tarihsel kökeninin bir analizi yapıldıktan sonra çağdaş kullanımına yoğunlaşılmıştır. Kadın doğum muayene odası bir sosyal bağlam olarak ele alınırken söz konusu olanın yalnızca teknolojik değil esasen merkezinde görselliğin temel rol oynadığı bir sosyal ilişki olduğu gösterilmiştir. Bu yeni güç bağlamı hem kadınların bedenini hem de “orijinal insan formu” olarak algıladığı ve ortaya çıkardığı fetus bedenini kontrol eder ve yönetir. En geniş anlamda kültürel olarak fetus, hakları olan bir yurttaşa dönüştürülmüştür. Bu metafor kürtaj karşıtları tarafından çok kullanılmış ve bir o kadar da suistimal edilmiştir. Fetolojiyi ve fetus imajını gücün sosyal ilişkileri terimleri içinde okumak göstermiştir ki kadın bedeni yalnızca fetusun yaşayıp büyüyeceği bir çevre olarak ele alınmaktadır. Teknoloji bu biyopolitikanın önemli bir parçası olsa da ultrason fetus imajları bedenin bildiği, ürettiği, kendini karmaşık hale getirdiği ve yine bedenin bir uzantısı olan imajlar olarak da okunabilir.

 

Yazar: Ersan Ocak

Danışman: Prof. Dr. Mahmut Mutman

Yer Bilgisi: Bilkent Üniversitesi / Grafik Tasarım Bölümü ve Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türü: Doktora

Dili: İngilizce

Yılı: 2008

 

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı. Görsel, tezden alındı. 

tez tanıtımı