/ Tezler / Türkiye'de Sanatın Kurumsal Dönüşümü: Özel Sanat Müzelerinin Ortaya Çıkışı

9/8/2015 / skopbülten

 

 

Bu çalışma, 2000'lerde İstanbul'da kurulan Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi ve Pera Müzesi'ne odaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, özel sanat müzelerinin ortaya çıkışının tarihine odaklanmak ve özel sanat müzelerinin bir organizasyonel alan (DiMaggio ve Powell 1983) olarak kurulmasını irdelemektir. Söz konusu üç müzenin nasıl ortaya çıktığına odaklanan çalışma, bu üç müzenin bir organizasyonel alan olarak kurgulanmasında, şirketlerin ve şirket hayırseverliğini sürdüren sermayedar bireylerin menfaatlerinin itici bir güç oluşturduğunu ve bu aktörler tarafından kurulan vakıfların öncü kurumlar olarak özel müze alanını yapılandırdığını iddia etmektedir.[1]

 

Yazar: Gözde Çerçioğlu Yücel

Danışman: Prof. Dr. Ayşe Saktanber

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

Türü: Doktora

Yılı: 2014

Özgün adı: Institutional Transformation of Arts in Turkey: Emergence of Private Art Museums[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. 

tez tanıtımı