/ Tezler / Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İstanbul’da Osmanlı Anıtları

Hadika Taşı, Kabataş, İstanbul, 2018. Fotoğraf: Nihal Konar Naş

 

“Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İstanbul’da Osmanlı Anıtları” konulu bu çalışmanın amacı, Türk heykel tarihi içinde pek fazla üzerinde durulmayan ilk anıt tasarımlarını ve uygulamalarını gündeme getirmektir. Türkiye’nin modernleşme sürecinde anıt heykelin ortaya çıkış süreci Cumhuriyet dönemiyle özdeşleştirilmiş olsa da, Tanzimat Dönemi’nden başlayarak birtakım uygulamaların izini sürebilmek, Türkiye’nin modernleşme sürecinin 19. yüzyıl ortasından Cumhuriyet’in ilanına ve sonrasına uzanan bir devamlılık halinde gerçekleştiğini düşündürür. Anıt tasarımı ve uygulamaları, bu devamlılığın görsel ve kentsel bir izini sürebileceğimiz örneklerini oluşturur.

Yine araştırma sürecinde Cumhuriyet öncesi döneme ait, 1850 yılında uygulaması gerçekleştirilmiş bugün İstanbul Kabataş’ta halen ayakta duran ve Türk heykel tarihinin ilk anıtlarından sayılabilecek Hadika Taşı’nın üzerinde özellikle durulmuştur.

 

Yazar: Nihal Konar Naş Karsan 

Danışman: Prof. Dr. Ahu Antmen Akiska 

Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Heykel Anasanat Dalı 

Türü: Yüksek Lisans 

Yılı: 2019

 

Bu tez, yazarı tarafından dergimize iletildi. Metin tezin özet kısmından seçildi; görseller tezden alındı. Tamamını okumak için: tez_Tanzimat.pdf

 

tez tanıtımı