/ Tezler / Sanat Yolculukları: Çağdaş İstanbul Müzelerindeki Ulusaşırı Sergi Değişim Politikaları

2/8/2015 / skopbülten

 

 

Bu tezin konusu uluslararası [transnational/ulusaşırı] sanat sergilerinin İstanbul metropolündeki dolaşımıdır. Yurtdışından gelen 'blockbuster' [kapalı gişe] sergiler için cazip birer mekân olan yeni müze alanlarının çoğalması ve bu müzelerin neoliberal kentsel dönüşüm çerçevesinde oynadığı kültürel öncülük rolü çalışmadaki temel husustur. İstanbul'un sanat sahnesinde öne çıkan müzelerin direktörleri ve küratörlerle yapılan görüşmeler çerçevesinde, bu tür uluslararası [transnational] sergilere mali destek sağlamanın, büyük şirketler arasındaki rekabet nedeniyle ve şehrin kültürel ekonomisinde görünürlük kazandırması bakımından her geçen gün artan bir öneme sahip olduğunu tartışıyorum.

Belirli 'blockbuster' sergilere odaklanarak, bu sergilerin resmî ve sivil toplum örgütlerinin çıkarlarının birlikteliğiyle ulusal sınırlar içerisinde nasıl olanaklı hale geldiğini anlamaya çalıştım. Çalışma boyunca İstanbul'daki sanat sahnesinin değişen parametrelerine dair gözlemlerimi Türkiye ve dünyanın başka yerlerindeki neoliberal kentsel dönüşüm dinamikleriyle ilişkilendirmeyi denedim. İstanbul'un sanat piyasasında süregiden değişimlerin küresel/yerel, ulusal/uluslararası gibi basmakalıp çift kutuplu zıtlıklarla anlaşılamayacağı çalışmamın temel argümanıdır. Daha ziyade, bu değişimler 'uluslararası' [transnational/ulusaşırı] olarak nitelenmesi gereken kurumsal çıkarların oluşturduğu ağlar, ekonomiler, etkenler ve uygulamalar tarafından şekillenmektedir.[1]

 

Yazar: Lisa Marie Haferlach

Danışman: Prof. Ayşe Öncü

Yer Bilgisi: Sabancı Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2012

Özgün adı: Circulating Art: The Politics of Transnational Exhibition Exchanges in the Museums of Contemporary İstanbul[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. İngilizce özet temel alınarak metinde kimi değişiklikler yapılmıştır. 

tez tanıtımı