/ Tezler / Resim ve Yazı Diyalektiğinin Günümüz Açılımları

8/2/2020 / skopbülten / Pemra Aksoy

Çifte Ali’lerden aslan (Topkapı Sarayı Müzesi)


Paul Klee, Insula dulcamara, 1938.

 

Bu tezin temel amacı, resim-yazıların harflere evrilmesinden, alfabelerin ortaya çıkışına, daha sonra matbaanın icadı, endüstri devrimi ve günümüze kadar olan süreçte; yazının yaygınlaşması ile beraber, Doğu’da ve Batı’da görsel sanatlarda ortaya çıkan yazı ve resim beraberliğinin oluşum süreçlerini incelemek ve ortaya koymaktır. İlk bölümde yazıların ortaya çıkışı tarihsel süreç içerisinde incelenmiş, yazının yayılması ile birlikte Doğu’da ve Batı’da el yazmaları ve Doğu’da İslamiyet’teki suret yasağından dolayı ortaya çıkan yazı resim sanatının üzerinde durulmuştur. Daha sonraki bölümlerde ise; Modernizm sürecinde ortaya çıkan akımlar ve 1960’lardan sonra kavramsal sanatta; yazı ile resmin tek ve birlikte kullanılması ve bunun Türkiye’deki geleneksel ve çağdaş yansımaları irdelenmiştir.

 

Yazar: Pemra Aksoy

Danışman: Prof. Dr. Balkan Naci İslimyeli

Yer Bilgisi: Işık Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Bilimi Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2014

Bu teze, Ulusal Tez Merkezi tarama sayfasından ulaşıldı; görseller tezden alındı.