/ Tezler / Politik Olmanın Anlamı: İstanbul'daki Sanatçı İnisiyatiflerinin Analizi

31/8/2015 / skopbülten

 

Murat Turan, İkiz Tanrılar, Hafriyat’ın düzenlediği “Allah Korkusu” Sergisinden, 2007

 

Sanatçı inisiyatiflerinin ortaya çıkışı, Türkiye’de güncel sanat alanında yeni bir kolektif organizasyon formunu temsil etmektedir. Basında, bu organizasyonlar haber değeri kazanmakta ve yaratıcılık ile ‘politik olmak’ arasındaki bir bağlantı olarak ifade edilmektedir. Neoliberal çağda kültürün bir kaynak olarak kullanılmasıyla beraber, bu tez, İstanbul sanat sahnesinde ‘politik olmak’ fikrine içerik ve anlam kazandıran üç ayrı faktörü incelemeyi amaçlamaktadır. İlk olarak, Türkiye’deki sanat alanının neoliberalizmin son yirmi yılındaki tarihsel ve kurumsal dönüşümü incelenecek; ardından bu alandaki aktörlerin konuya dair söylemsel çerçeveleri ve son olarak da, ulus-ötesi sanatçı ve aktivist ağlarla olan bağlantılardaki artış araştırılacaktır.

 

Yazar: Nil Uzun

Danışman: Prof. Dr. Ayşe Öncü

Yer Bilgisi: Sabancı Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Bölümü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2009

Özgün Adı: The Meaning of “Being Political”: An Analysis of Artist Initiatives in İstanbul

 

tez tanıtımı