/ Tezler / Özne Nesne İlişkisi Bağlamında Kübizm, Fütürizm ve Dada

15/2/2014 / skopbülten

20. yüzyılın ilk çeyreğinde karşımıza çıkan Kübizm, Fütürizm ve Dada'yı derinlemesine inceleme amacında olan konumuz; söz konusu akımları, modern çağa özgü sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel koşulların neden-sonuç ilişkisi bağlamında incelemektedir. Kübizm, Fütürizm ve Dada'yı birer akım olarak değerlendirmenin yanı sıra, döneme özgü niteliklere sahip sanatçı, sanat yapıtı ve sanat alımlayıcısı arasında gelişen sanatsal etkinliği, özne nesne ilişkisi bağlamında irdelemektedir. Edinilen bütüncül bakış açısı, 20.yüzyıldan günümüze değin ortaya çıkan sanatsal oluşumlara geniş bir perspektiften bakmaya olanak sağlamaktadır.

Özne-nesne ilişkisinin temel bileşenleri olan ‘özne’, ‘nesne’ kavramları, öznenin iki farklı konumu (sanatçı özne / alımlayıcı özne) ve bu öznelerin sanat nesnesi (yaratı nesnesi / algılamanın nesnesi) karşısındaki tutumu, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel koşullar ile bağlantılı olarak değerlendirilmekte, söz konusu akımların farkı ortaya konulmaktadır. Asıl etkinliklerini 20. yüzyılın ilk çeyreği olan 1900-1925 arası dönemde sürdürmelerine rağmen Kübizm, Fütürizm ve Dada'nın kendilerinden sonraki akımlara etkisi, tez konumuzun önemini ortaya koymaktadır. Tez çalışmamızın, sanat alanında bundan sonra yapılacak çalışmalarda yaratıcı bir rol üstlenecek öznelere bilimsel katkı sağlaması beklenmektedir.[1]George Grosz ve John Haertfield, Dada-merika, 1919.

 

 

 

Tezin yazarı: Lütfü Kaplanoğlu

Danışman: Doç. Dr. Ahmet Ali Bayhan

Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Türü: Doktora

Yılı: 2008

Sayfa sayısı: 304
[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden derlenmiştir.

tez tanıtımı, avangard, Dada, Kübizm, Fütürizm