/ Tezler / Mimarlık, Devrim ve Zamansallık: Sovyet Avangardı ve Modernizmin Politiği

 

George Çakhava ve Zurab Jalaghanya, Gürcistan Karayolları Bakanlığı, 1975. Bina, 2007’den bu yana Gürcistan Bankası genel merkezi olarak kullanılmaktadır.

 

Bu çalışma modernizm ve Sovyet avangardının, zamansallık kavrayışları ekseninde bir politik okumasını sunmayı amaçlar. Bunun için modernizmin ve avangardın modernite ve kapitalist üretim tarzı ile ilişkilerindeki olumlayıcı ve olumsuzlayıcı nitelikleri araştırır ve kapitalizmle özdeşleştirilmelerini sorgular. Modernizm ve avangardın Sovyet bağlamını Bolşevizm’in zamansallık kavrayışı ekseninde ele alır. Çalışma, hem devrim sonrası Sovyet bağlamının modernizm ve avangard hareketler nezdindeki çekiciliğinin, hem de bu iki olgunun Sovyetler Birliği'ndeki tasfiyesinin zamansallık kavrayışlarından kaynaklandığını iddia eder. Bilinmeyene, sürece ve devingenliğe dayanan, gelecekteki süreklileşmiş geçmişten kopuşların baştan kabulüyle hareket eden konstrüktivist mimari mekân teorisinin modernist mekânsal-zamansallığın yoğunlaşmış bir varyantı olduğunu ortaya koymayı amaçlar.[1]

 

Yazar: Görkem Demirok

Danışman: Prof. Dr. Güven Arif Sargın

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2017[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Teze erişim 16.06.2019 tarihine kadar kısıtlanmıştır.

tez tanıtımı