/ Tezler /Mimarlığın Yeniden Üretiminde Araç Olarak Sergiler "Modern Mimarlık: Uluslararası Sergisi"

3/3/2014 / skopbülten

Bu tez mimarlık sergilerinin, mimarlık söyleminin şekillendirilmesindeki rolünü çalışmıştır. Mimarlık sergileri ve ilgili yayınlar, mimariyi yorumlayan ve yeniden üreten eleştirel eylemler olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmanın başlıca odak noktası, 1932'de New York Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen "Modern Mimarlık Uluslararası Sergisi"dir. Bu sergi, erken dönem yirminci yüzyıl mimarlığını, "Uluslararası Üslup" olarak resmen ilan eden önemli bir tarihsel olaydır. Bu tez, mimari medya ortamı olarak, 1932 sergisi ve New York Modern Sanat Müzesi'nin, yirminci yüzyıl erken dönem modern mimarlığının yeniden üretimindeki etkili rolünü vurgulamıştır.[1]

 

Modern Mimarlık: Uluslararası Sergisi katalog kapağı, New York Modern Sanatlar Müzesi, 1932.

 Tezin özgün adı: Exhibitions As the Medium of Architectural Reproduction "Modern Architecture: International Exhibition"

Yazar: Baharak Tabibi

Danışman: Y.Doç.Dr. Berrin Gür

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2005

Sayfa sayısı: 118[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı, modern mimarlık, mimarlık