/ Tezler / Marlen Haushofer’in "Die Wand" Romanı ile Julian Pölsler’in "Die Wand" Filminin Anlatım Biçimi Açısından Karşılaştırılması

 

Bu çalışmanın temel amacı edebiyat ile film arasındaki konu aktarımı ilişkisini incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, Marlen Haushofer’in Die Wand romanı ile Julian Pölsler’in yönetmenliğini yaptığı Die Wand uyarlaması anlatım biçimleri açısından karşılaştırılarak inceleniyor. Bu inceleme için belirlenen araştırma soruları şunlardır: Die Wand romanı filme aktarılırken edebiyat ile film arasında yaygın olarak görülen aktarım ilişkisi oluşmuş mudur? Die Wand filmi farklı bir aktarım anlayışını sergiliyor mu? Die Wand filminde uygulanan kurgu ve filme özgü teknik efektler filmleştirilemez olarak görülen Die Wand romanındaki anlam katmanlarını aktarmayı başarabiliyor mu? Filmin kendine özgü anlatım teknikleri ve yönetmen Julian Pölsler’in alımlayışına göre Die Wand romanı ile filmi arasında oluşan farklılıklar ve benzerlikler nelerdir? Yazar Marlen Haushofer’in Die Wand romanında saptanabilen biyografik izlerine filmde de rastlanıyor mu?

Edebi eser ile uyarlama arasında ancak bir benzerlik ilişkisinin bulunabileceği vurgulanmaktadır. Filmin kendine özgü anlatım tekniklerinin var olması kaçınılmaz olarak uyarlamanın edebi eserden farklı olmasını beraberinde getirmekte, ayrıca en başta yönetmen olmak üzere filmi yapanların edebi eseri alımlama biçimleri de edebi eser ile film arasındaki ilişkinin bir benzerlikten öteye götürülemeyeceğini göstermektedir. Bu çalışmada yapılan karşılaştırma sonucunda Die Wand uyarlamasında yönetmen Julian Pölsler’in romandaki anlam katmanlarını yansıtabilmek için film medyasının kendine özgü anlatım tekniklerini yaratıcılıkla kullandığı, roman metninden bağımsızlaşarak kurguda farklılaşmaya gittiği, serbest bir yaklaşım benimsediği görülmektedir. Die Wand romanında olduğu gibi uyarlamada da yazar Marlen Haushofer’in biyografisinin bilinmesinin bu katmanların anlaşılmasına katkı sağladığı ortaya çıkartılmıştır.

 

Yazar: Güler Ada Raedlein

Danışman: Prof. Dr. Ersel Kayaoğlu 

Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Alman Dili ve Edebiyatı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2019

 

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı. Görsel, e-skop tarafından eklendi. Tamamını okumak için bkz. die_wand_tez.pdf

tez tanıtımı