/ Tezler / Malraux'nun Hayalî Müzesinin Çağdaş Sanat Politikaları ve Güncel Sanat Projeleri Açısından Önemi

27/4/2017 / skopbülten / Nezaket Tekin

 

Atlas Group (Walid Raad’la işbirliği içinde), 38 No’lu Defter: Çoktan Ateş Gölüne Düşmüştük, 61 ve 62 No’lu Levhalar, 2003.

 

Aby Warburg sanat eserlerinin röprodüksiyonlarını biraraya getirip kendi mantığı içerisinde düzenlemeler yaptığı “Mnemosyne Atlas” panolarını ve oval biçimdeki, standart katalog sistemini kullanmayan, kitapların kullanıcının ilişkilendirmesine göre yer değiştirdiği kütüphanesini 20. yüzyılın ilk çeyreğinde geliştirir. André Malraux da sanat eserlerinin fotografik röprodüksiyonları dolayısıyla sanat tarihinin geleneksel anlayışını bozan, her dönemden ve her türde sanat eserinin biraraya gelebildiği öznel bir kurgu olan “hayalî müze”sini II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra, 1947’de geliştirmeye başlar.

Aby Warburg ve André Malraux’nun yirminci yüzyılın ilk yarısında ortaya koydukları sanat kuramları, yirmi birinci yüzyılda teknolojinin olanaklarıyla yeniden güncel hale gelmiştir. Warburg ve Malraux’nun geliştirdikleri kurgu günümüzde hipermetinsel ve rizomatik bir yapıya karşılık gelmektedir. Her türlü görüntü ve bilgiye internet üzerinden ulaşabilmek mümkündür. Web 2.0’ın bilgi yükleme, yorum ekleme ve düzenleme yapmaya uygun yapısı aktif kullanıcıları ortaya çıkarmıştır. Yani internet üzerindeki görsel, metinsel her tür bilgiyi, kullanıcı alıp, yorumlayıp, yeniden sunabilir. Bir zamanlar fotografik teknolojiyle gerçekleşen yeni yorum biçimleri, günümüzde bilgisayar teknolojisinde karşılığını bulmuştur.

Sanatçıların yapıtları dönemlerinin ruhunu yansıtır. Tezin son bölümünde, Bellek Atlası ve Hayalî Müze’nin ilham kaynağı olduğu sanatçıların çalışmaları çözümlenmiştir.

 

Yazar: Nezaket Tekin

Danışman: Prof. Dr. Simber Atay Eskier

Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Sinema Televizyon Anabilim Dalı

Türü: Doktora

Yılı: 2010

 

tez tanıtımı