/ Tezler / İstanbul’daki Belediyelerin Kentsel Dönüşüm Tanıtım Filmlerinin Göstergebilimsel Analizi

9/5/2020 / skopbülten / Deniz Halman

Gaziosmanpaşa Plevne Kentsel Dönüşüm Projesi tanıtım filminden kareler

 

2012’de yürürlüğe giren 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile beraber Türkiye’de, kentsel dönüşüm süreci ivme kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı yerel yönetimlerin ortaya koyduğu tanıtım filmlerinin hangi bakış açılarıyla hazırlandığının analizini yapmak ve 1980’den itibaren değişen rollerini kanunlar yoluyla inceleyebilmektedir. Çalışmada resmî web sayfalarında kentsel dönüşüm süreçlerini aktif olarak paylaşan ve İstanbul’da diğer bölgelerin de sahne olduğu kentsel dönüşüm süreçlerini yaşayan İstanbul’daki 3 ilçe belediyesi seçilmiştir. Bu belediyeler; Beyoğlu Belediyesi, Esenler Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi’dir.

Üç ilçe belediyesinin hazırlamış olduğu altı tanıtım filmi Roland Barthes’in göstergebilimsel analiz yöntemine uygun olarak incelenmiştir. Bu analiz sonucunda tanıtım filmlerinde iki temanın bulunduğu tespiti yapılmıştır. Bu temalardan birincisi deprem ve sağlıksız yapılaşmanın işaret edilmesi yoluyla oluşturulan korku, kasvet, kaygı ve mutsuzluk gibi soyut duyguları işaret ederken, diğer tema ise projenin tanıtımında kullanılan söylemsel ve görüntüsel göstergeler yolu ile aydınlık, mutluluk ve güven duygularının aktarımdan teşkil olmaktadır.

Kentsel dönüşüm projelerine sahne olan mahallelerin sosyo-demografik özellikleri göz önüne alındığında, tanıtım filmlerinde projelerin gerçekleşmesiyle beraber bir sınıf atlama vaadi sunumunun bulunduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra bir ikna yöntemi olarak korku inşası ve otoritenin bir güven unsuru olarak adres gösterilmesi vurgusu yapılmaktadır.

 

Yazar: Deniz Halman

Danışman: Prof. Dr. A. Asu Aksoy ROBINS

Yer Bilgisi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Sosyoloji Yüksek Lisans

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2019 

 

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı. Görsel, tezden alındı. Tamamını okumak için bkz. kentsel_dönüşüm_tanıtım.pdf

kentsel dönüşüm, tez tanıtımı