/ Tezler / Günümüz Toplumunda Sanat ve Reklam Arasındaki Geçişkenlikler

16/8/2015 / skopbülten

       

Andy Warhol, Keith Haring ve Damien Hirst, Absolut Vodka için yaptıkları posterler

 

Bu tez çalışması, 20. yüzyıldan bu yana etkisini her anlamda hissettiğimiz reklam ve tüketim olgusu ile sanat arasındaki ilişkileri konu edinmektedir. Küresel sermaye, reklamlar aracılığıyla toplumsal tüketimi zorlamaktadır. Bu zorlamadan sanatın etkilenmemesi mümkün değildir. En gözde sanat kurumları, en asi ve sıradışı sanatçılar bile yeri geldiğinde büyük şirketlerin sponsorluk vaatleri karşılığında onlarla anlaşmalar yaparak şirketlerin reklamlarını yapmalarına yardımcı olmaktadırlar. Tüketim olgusunun giderek toplumların kültür yapısını belirlediği günümüzde, reklamlar vasıtasıyla oluşturulan imajların bizleri nasıl etkileyip tüketime yönlendirdiği apaçık ortadadır. Çıkış noktası olarak ele alınan konudan daha önemlisi, kullanılan görsel anlatım ögeleri ile özgün bir görsel dilin oluşturulmasıdır. Araştırma süreci boyunca, reklamlarda kullanılan imgeler, görsel öğeler ve düşüncelerden kuramsal ve sanatsal anlamda yararlanılmıştır.[1]

 

Yazar: Mehmet Örs

Danışman: Prof. Ferhat Özgür

Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Bölümü / Resim Anasanat Dalı

Türü: Sanatta Yeterlik

Yılı: 2009[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı