/ Tezler / Gösteri Toplumunda Mimarlık Manifestoları

14/4/2014 / skopbülten

Bu çalışma gösteri toplumu ile mimarlık manifestoları arasındaki ilişkiyi analiz edip gösteri toplumunun değişimiyle mimarlık manifestolarının nasıl bir değişime uğradığını anlamaya çalışmaktadır. Mevcut ilişkiyi anlama bağlamında gösteri toplumu olgusu mimarlık manifestolarının varoluş sebebi olarak ele alınmıştır. Başka bir deyişle, bu çalışmada amaçlanan mimarlık disiplinin geliştirdiği söylemsel araçlarla kendini ileri kapitalist toplum modelinde nasıl var ettiğini deşifre etmektir. Bu bağlamda mimarlık manifestoları mimarlığın söylemsel çerçevesinin önemli bir öğesi olmaları dolayısıyla bu ilişkiyi anlamak için uygun bir eleman olarak kabul edilmektedir.

Bu çalışma, mimarlık manifestolarının iç mantığının modernist otoriter bir anlayışın hakim olduğu bir dış mantığa bağlı olduğunu ima etmektedir. Bu karşılıklı ilişkiyi saptamak; bu ilişkinin bugün hala aynı olup olmadığını deşifre etmek ve türün kökenini anlamak açısından önemlidir. Bu bağlamda Debord'un ileri kapitalist toplumlara yönelttiği eleştiri türün hem bir söylemsel araç hem de bir ikna aracı olarak tanımlanması açısından önemli bir rol üstlenmektedir.[1]


 


 Guy Debord, Society of the Spectacle, kitap kapağıTezin özgün adı: The Genre of Architectural Manifesto in the Society of the Spectacle

Yazar: Oktay Turan

Danışman: Prof. Dr. Ali Cengizkan

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

Türü: Doktora

Yılı: 2013

Sayfa sayısı: 129
[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı, mimarlık, Guy Debord