/ Tezler / Foto-mekân, Foto-hikâye, Foto-duvar: Le Corbusier Mimarlığı ve Onun Fotografik Temsili

10/3/2013 / skopbülten

 

Bu çalışma, fotoğrafı iletişim aracı olarak kullanan mimarlıkla, onu mekansal nesnesi olarak kullanan fotoğraf arasındaki ilişki üzerine odaklanır. Bu ikili ilişki mimarlığın fotoğrafı kendi biçemi doğrultusunda yönlendirmesi açısından oldukça önemlidir. 

Bu çalışmada, Modern mimarlığın kurucularından olan Le Corbusier’nin (1887-1965) mekan-fotoğraf ilişkisi incelenmiştir. Le Corbusier’nin resimden sonra en çok kullandığı görsel ‘araç’ (medya) fotoğraftır. Le Corbusier’nin fotoğrafı kullanılma amacı; sadece yapıtları kaydetmek ve geleceğe aktarmanın ötesinde, kendi bakış açısını –yalnızca perspektif olarak değil, mimarlığa olan bakış açısını da- izleyiciye yansıtmaktır. Dolayısıyla burada, Le Corbusier’nin düşünsel izleğini aktarırken fotoğrafı nasıl kullandığı araştırılmıştır.  [1]

 

 

Tezin yazarı: Erdem Yıldırım

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Açalya Allmerr        

Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık Bölümü - Mimarlık Anabilim Dalı           

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2009

Sayfa Sayısı: 105

 

 

 

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı, Le Corbusier, mimarlık