/ Tezler / Çağdaş Sanat ve Eğlence Endüstrisi

26/7/2015 / skopbülten

 

 

Batı’da 80’li yıllardan itibaren kültürün özelleştirilmesiyle çağdaş sanatın geçmişte hiç olmadığı kadar iyi vakit geçirme ve eğlence sektörüyle ilişkilendirildiği düşünülür. Eğlence endüstrisi ve çağdaş sanatın birlikteliği her ne kadar ağır eleştiri alsa da müze ve galerilerin geniş kitlelere hitap etmesi için daha keyifli olması gerektiğini savunan kesimin varlığı bilinmektedir. Bu bağlamda, dünyada ve ülkemizde 2000’li yıllardan itibaren çağdaş sanat ve eğlence endüstrisi arasındaki ortak çalışma ve yakınlaşma saha çalışması yapılarak irdelenecektir.

Çalışmanın birinci bölümünde Batı’da çağdaş sanat ve eğlence endüstrisinin birlikte yer aldığı platformların tarihî, politik, kültürel analizi yapılacaktır. İkinci ve üçüncü bölümlerde ülkemizde son on yılda eğlence endüstrisi ve çağdaş sanatın ortak çalışmaları, medyada yer alan haber, ilgili görsel ve kuramsal metinler yoluyla derinlemesine incelenecektir.[1]

 

Yazar: Emin Toksöz

Danışman: Prof. Dr. Ferhat Özgür

Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2015

Özgün Dili: İngilizce

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. 

tez tanıtımı