/ Tezler / Batı Tiyatrosunda Deforme Bedenin Bir Komedi Unsuru Olarak Yolculuğu: Commedia Dell'arte Tiyatrosu, Ucube Gösterileri, Jacques Lecoq'un Bufon Tiyatrosu

Şatonun Altında, Fiziksel Tiyatro Araştırmaları ve Komedi Okulu

 

Bu tez deforme bedenin algılanış biçimlerinin tarih boyunca yaşadığı dönüşümleri temel alarak, sahne üzerinde bir komedi unsuru olarak nasıl yorumlandığına odaklanmaktadır. Bu dönüşümler üç farklı tür ve o türün dönemleri özelinde incelenmiştir: 16. yüzyılda ortaya çıkan Commedia dell’Arte Tiyatrosu, 18. ve 20. yüzyıllar arasında Batı’da yapılan ucube gösterileri ve son olarak 20. yüzyılda Jacques Lecoq tarafından geliştirilen Bufon Tiyatrosu. Bu üç farklı tür dönemsel olarak, hem beden deformasyonunun sahne üzerinde değişen kullanım biçimlerini çerçevelerken hem de deforme bedenin toplumsal, siyasal ve sanatsal kabulünün tarihini de göstermektedir. Ayrıca bu üç tür, deforme beden odaklı olmasının yanında, onu bir komedi unsuru olarak yorumlamaktadır. Bu noktada, deforme bedeni komedi unsuruna dönüştüren etkenler komedi kuramları üzerinden incelenmiş ve deforme bedeni yorumlayan bakışın geçirdiği algı süreçleri hakkında araştırmalar yapılmıştır. Sonuç olarak bu tez, deforme bedenin komedi unsuru olarak kullanılış biçiminin bir gelenek oluşturduğunu, Batı tiyatro tarihinde odaklanılan üç farklı tür üzerinden savunmaktadır. Commedia dell’Arte Tiyatrosu’ndan ve ucube gösterilerinden devredilen bu geleneğin de Jacques Lecoq’un Bufon Tiyatrosu’nda yenilikçi bir katmanla devam ettiğini ileri sürmektedir.

 

Yazar: Dilara Topuklular

Danışman: Doç. Dr. Zeynep Sirel Günsür Yüceil

Yer Bilgisi: Kadir Has Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Film ve Drama Ana Bilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Dili: Türkçe

Yılı: 2018

 

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı. Görseller dergimiz tarafından eklendi. Tamamını okumak için bkz. bufon.pdf

tez tanıtımı, canavar