/ Tezler / Almanya'da Dışavurumculuğun Merkezi: Der Sturm Dergisi (1910-1932)

  

Sol: Die Brücke (Köprü) Grubu'nun sergi davetiyesi. Sağ: Fritz Bleyl tasarımı, Die Brücke Grubu'nun poster ve sergi davetiyesi.

 

Bu çalışma, başlangıçta kültür ve sanat dergisi olarak yolculuğuna başlamış, zaman içinde önce bir galeri, ardından tiyatro ve başkaca farklı sanat etkinliklerine zemin olan Der Sturm hareketini konu almaktadır. Avrupa'da avangard sanatın kendini gösterebileceği en önemli temsil alanı olarak kabul edilen Der Sturm Dergisi'nin ana eksenini oluşturan bu hareket, müzisyen, şair, eleştirmen olan Herwarth Walden'in yaşamıyla paralel bir seyir göstererek Almanya'da özellikle de dışavurumculuk temelinde atılmış en önemli adım olarak görülmüştür. Fırtına anlamına gelen Der Sturm hareketi gerçek anlamda bir fırtına koparmış ve kısa zamanda etkili ve ağırlıklı olarak Berlin'de dönemin reddedilen sanatını kucaklayan önemli bir temsil ortamı sunmuştur. Araştırmamız, Der Sturm hareketinin merkezindeki Der Sturm dergisini odağa alarak 1910-1932 yılları arasında dönemin avangard sanatını, sanatçılarıyla beraber değerlendirerek söz konusu temsil ortamının ne şekilde oluştuğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda da tezimiz Avrupa'da modernizmle başlayan süreçte çeşitlenen ve dönüşen sanat ortamında yer alan böylesi büyük yapının inşa süreci ve sonrasında oluşan ulusal ve uluslararası sergileri, konferansları, yayınevi, sanat okulu ve tiyatrosuyla dönemin sanatına sağladığı çok yönlü katkıyı ortaya koymaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

 

Yazar: Zeynep Çuhadar Erdoğdu

Danışman: Doç Dr. Seza Sinanlar Uslu

Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı / Sanat ve Tasarım Sanat Dalı

Türü: Yüksek Lisans  

Tarih: 2020

 

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı. Görseller tezden alındı.  

ekspresyonizm, tez tanıtımı