/ Tezler / Aki Kaurismäki Sinemasında “Proletarya Üçlemesi” Üzerinden İşçi Sınıfı Temsili

Ariel, 1988

 

Bu çalışmada, işçi sınıfının sinemada tarihsel süreç içerisinde ilk örneklerden itibaren nasıl ve ne şekilde temsil edildiği ve bu temsilin Aki Kaurismäki sinemasında “Proletarya Üçlemesi”nde yer alan üç film üzerinden beyaz perdede nasıl sunulduğu ele alınmaktadır. Sinemanın başlangıcında üretici güç olarak gösterilen ve çoğu filmin merkezinde yer alan işçi sınıfı, kısıtlama ve engellemelerle ya da bireyselliğe odaklanan filmlerin sayısının artmasıyla, son yıllarda beyaz perdede görünürlüğünü yitirmektedir. Bu nedenle çalışmada sırasıyla işçi sınıfının ortaya çıkışından günümüze kadar tarihi, işçi sınıfının sinemadaki görünümünün tarihsel süreç açısından nerede başlayıp nerede silinmeye başladığı ve işçi sınıfına odaklanan akım veya hareketlerin özellikleri incelenmiştir. Çalışmanın devamında ise işçi sınıfına odaklanan ve toplumun alt tabakalarını konu edinen Aki Kaurismäki’yi daha iyi anlamak amacıyla Nordik ulusal sinemalarının tarihçesi, ulusal sinemaların öne çıkan özellikleri ve dönemleri ele alınmıştır. Son olarak, Aki Kaurismäki sinemasının genel özellikleri ve “Proletarya Üçlemesi” üzerinden işçi sınıfı temsili incelenmiş, bu incelemeyle beraber sinemada işçi sınıfı temsilinin ne şekilde değiştiğinin ve anlam kazandığının tespitini yaparak, yönetmenin sinemasıyla işçi sınıfı arasındaki bağ kurulmaya çalışılmıştır.

 

Yazar: Aziz Barkın Kadıoğlu

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Meliha Elif Demoğlu

Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2020

 

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı. Görsel, dergimiz tarafından eklendi. Tamamını okumak için bkz. Kaurismäki.pdf

 

 

sinema, tez tanıtımı