/ Tezler / 1960'larda ve 1970'lerde Avrupa, ABD ve Türkiye'de Avangard Tiyatro

31/3/2016 / skopbülten

 

Vietnam Savaşı karşıtı gösteride Bread and Puppet Theater üyeleri

 

Bu çalışmada 1960'lı yılların başından 1970'lerin ortalarına kadar geçen süreçte ABD ve Batı Avrupa'da faaliyet gösteren avangard tiyatro toplulukları araştırılmakta; bu toplulukların, aynı dönemde benzer hedefler ve esinlenmelerle Türkiye'de kurulan tiyatro topluluklarıyla benzeştiği ve farklılaştığı noktalar sorgulanmaktadır. Bu amaçla öncelikle ele alınan tiyatro topluluklarının dayandığı felsefi olgular avangard kuramı üzerinden incelenmekte ve tiyatro anlayışlarının şekillenmesinde rol oynayan dönemin siyasi ve toplumsal olayları sunulmaktadır. Sırasıyla Batı'dan ve Türkiye'den seçilen tiyatro topluluklarının oyunları değerlendirilmekte, benzerlikleri ve farklılıkları araştırılmaktadır. Sonuç, Türkiye'nin farklı tiyatro geleneği ile Batı'dan ayrışan siyasi ve toplumsal yapısının farklı bir tiyatro anlayışı ve arayışı doğurduğu yönünde olmuştur.[1]

 

Yazar: İmge Yıldırım

Danışman: Doç. Dr. Kerem Karaboğa

Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı / Tiyatro Kuramları, Eleştiri ve Dramaturgi Bilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2011[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı