/ Tezler / 11 Eylül’den Sonra Ortadoğu’da Çağdaş Sanatın Kurumsallaşması ve Sermayenin Etkisi: The Abraaj Group Sanat Ödülü

3/12/2018 / skopbülten / Okay Özkan

Kutluğ Ataman, küratör Cristiana Perrella’yle birlikte, Abraaj Group Art Prize, 2009. Kaynak:  www.abraaj.com

 

Bu tezin amacı 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Ortadoğu'da çağdaş sanat alanında yaşanan hareketliliğin sanat ve sermaye ilişkisi üzerinden araştırılmasına dayanmaktadır. Sanatın şirketler tarafından imajlarını iyileştirmek için kullanılması 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren alışılagelmiş bir stratejidir. Ancak ABD ve Batı Avrupa harici coğrafyalarda bu durumla daha geç karşılaşılmaktadır; Doğu Bloku'nun çökmesiyle beraber Doğu Avrupa ile Balkanlar'da, akabinde de Uzak Doğu'da meydana gelen sermayenin sanatla ilişkisi daha sonra Ortadoğu'da gündeme gelmiştir. Bu araştırma bütün Ortadoğu ülkelerini kapsamak yerine Körfez bölgesine yoğunlaşmış hatta Dubai'de 2009 yılından itibaren her yıl düzenlenen The Abraaj Group Sanat Yarışması'nın ilk seçkisi üzerine odaklanarak daraltılmıştır. Ortadoğu teriminin ortaya çıkışı ve ardından bölgenin şekillenmesi kısaca ele alındıktan sonra Şarkiyatçılık ile Post-kolonyalizmin bölgedeki sanata etkilerine değinilerek The Abraaj Group Art Prize ele alınmıştır. Yarışmanın ilk seçkisinde yer alan Kutluğ Ataman, Nazgol Ansarinia ve Zoulikha Bouabdellah'ın eserleri de bu kapsamda incelenip değerlendirilmiştir.

 

Yazar: Okay Özkan

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuhoğlu

Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı / Sanat ve Tasarım Sanat Dalı

Yılı: 2017

 

Bu teze Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşılmıştır. Tezin tamamını okumak için bkz. Ortadoğu.pdf

sanat hamileri, artokrasi, kültür ve sanatın özelleştirilmesi, kutluğ ataman, tez tanıtımı