Savaş, Din, Burjuvazi

15/10/2015 / skopbülten / Sürrealist Grup

               

Francisco Goya’nın Savaşın Felaketleri dizisinden. İktidarı temsil eden kurt, yoksul halka uyacağı buyrukları yazarken, diz çökmüş rahip mürekkep hokkasını tutuyor. Dizi, 1808’de Madrid halkının Fransız işgal ordularına karşı ayaklandığı 2 Mayıs İsyanı sonrasında çıkan savaşı tasvir ediyor.  


Burjuvazinin, özel mülk ve ücretli emeğin idamesi için rahiplere ihtiyacı var. Onlar Kilise’yi devletten ayıramazlar. Bu ayrışmayı ancak kitlelerin terörizmi hayata geçirebilir: silahlı ve örgütlü proletarya, rahiplerin kara cübbelerine tutunmuş bankacıları ve sanayicileri alt edecek. Din karşıtı cephe, İspanya Devrimi’nin mevcut aşamasındaki en ön cephedir.

Sürrealist Grup’un 1931 tarihli bildirisinden. Bildiri, 1931’de kilise karşıtı gösterilerle başlayan İspanya Devrimi’ne destek amacıyla kaleme alınmıştır.

 

pasajlar