Müşterekleştirme Atlası

17/6/2018 / skopbülten

İşletme modelleri toplumsal ilişkilerin ticarileştirilmesine dayanan Facebook, Airbnb gibi şirketler, “topluluk/ortaklık” (community), “paylaşım”, “biz” gibi kelimelerin içini boşalttı; dayanışmayı veya ilerici toplumsal gündemleri temsil eden bu kelimeleri, yeni gelişen kapitalizm platformlarının ifadelerine dönüştürdü. Bu ekonomik gelişmeye, kimlik ve mensubiyet, dışlama ve ayrımcılık üzerinden kurulmuş geleneksel cemaat anlayışlarının körüklediği küresel bir politik değişim eşlik ediyor.

Kentsel müştereklerin (maddi ve gayri maddi kolektif kaynakların ve mekânların) üretimine odaklanan An Atlas of Commoning/Bir Müşterekleştirme Atlası başlıklı sergi ve yayın projesi, “biz” kavramının özgürleştirici alanını geri alıp yeniden tanımlamayı hedefliyor.

23 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında Berlin’de görülebilecek serginin hareket noktası bir Atlas: çağdaş ve tarihsel örnek olay incelemelerinden oluşan bir görsel arşiv. ARCH+ dergisi ile Carnegie Mellon Üniversitesi Mimarlık Okulu’nun birlikte hazırladığı Atlas, müşterekleştirmeyle bağlantılı 25 proje içeriyor. Sergi farklı şehirlere taşındıkça, ilk aşama için seçilmiş olan bu projelere yerel katılımcıların katkısıyla yenileri eklenecek. Müşterekleştirme Atlası, dünyanın dört bir yanındaki taban hareketlerini belgeleyen paha biçilmez bir açık bilgi kaynağı olarak büyümeye devam edecek. Berlin’deki ilk gösterimin ardından sergi 10 yıl boyunca dünyanın farklı yerlerini gezecek.

Atlas’tan yola çıkan sergi, paylaşım pratiklerine içkin gerilimlere örnek teşkil eden üç eksen etrafında gelişecek: Mülkiyet – Kullanım hakkı; Üretim – Yeniden üretim; Hak – Dayanışma. 23 Haziran’da düzenlenecek Berlin Müşterekleştirme Forumu ise, sergideki bu bölümleri dördüncü bir boyutla tamamlayacak: Zaman – Kaynaklar. ARCH+ dergisinin, konuyla ilgili önemli teorik yaklaşımları ve pratik örnekleri biraraya getirdiği dosyası da sergi kapsamında yer alacak.­ [DY]Campus Cosmopolis Berlin, Workshop 2

 

Küratörler:

Anh-Linh Ngo, Mirko Gatti, Christian Hiller, Max Kaldenhoff, Christine Rüb (ARCH+); Elke aus dem Moore (ifa); Stefan Gruber (CMU)

Katılanlar:

Morehshin Allahyari & Daniel Rourke; clemens krug architekten und Bernhard Hummel Architekt (Team: Oliver Clemens, Anna Heilgemeir, Bernhard Hummel, Emma Williams); Assemble and Granby Workshop; Iwan Baan; Brandlhuber+ Christopher Roth; DAAR Decolonizing Architecture Art Residency; Theo Deutinger; Eureka; Manuel Herz; Sandi Hilal, Philipp Misselwitz ve Anne Misselwitz; Immo Klink; Kotti & Co; Kuehn Malvezzi; Angelika Levi; Golan Levin (F.A.T. Lab) & Shawn Sims (Sy–Lab); Makoko Waterfront Community; Tukano Maloca; Miethäuser Syndikat; National Union of Sahrawi Women; NLÉ Architects; PlanBude Hamburg, Svenja Baumgardt ve Sylvi Kretzschmar; Common Ground e.V. und Nachbarschaftsakademie; Quest – Florian Köhl and Christian Burkhard; Martha Rosler; Harald Trapp / Robert Thum; Urban-Think Tank, Chair of Architecture and Urban Design ETH Zürich; WiLMa GmbH; Samson Young.

Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Mariannenplatz 2, Berlin
Basın gösterimi: 22 Haziran 2018, 11.00
Açılış: 22 Haziran 2018, 19.00 (Studio 1)
Sergi süresi:
23 Haziran-26 Ağustos 2018 
Berlin Müşterekleştirme Forumu: 23 Haziran 2018, 16.00-20.00
Studio 1 / Bethanien, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin

http://www.archplus.net/home/commoning/en

kent savunması, kent mücadeleleri