/ Çağdaş Müzemani / Türkiye'de 2002-2012 Arası Müze Girişimleri Dökümü

Çağdaş zamanlarda insanlık bir müze salgınına tutuldu. Dünya adeta bir müzemani yaşıyor ve bu müzemani giderek Türkiye’yi de sarıyor. Peki neden acaba? Eğer en temelinde müze bir tarih sahnesiyse, aniden bir tarih düşkünlüğüne mi kapıldık? Yoksa Fukuyama gibi birçoklarının iddia ettiği gibi, 1989’da Berlin duvarının yıkılması ve Soğuk Savaş’ın sonuyla tarih sona erdi de, “ne kurtarabilirsek kârdır” derdine mi düştük?

Bu müze çılgınlığı sırasında açılan yeni müzeler, müzeleşmenin altın çağı sayılan 19. yüzyılda açılan Louvre gibi, Berlin Altes gibi “evrensel müzeler”den ve hemen hemen her Batı başkentinde açılan “ulusal müzeler”denfarklı. 20. yüzyılda açılan ve en bilinen örneği New York MoMA olan modern müzelerden de farklı. Onlar koleksiyonlarıyla ve sergileriyle modernliği tarihselleştiriyordu. O zaman bu yeni müzeler de “çağdaşlığı” mı tarihselleştiriyor? Ama bizim artokratlarımızın “çağdaş” yerine icat ettiği “güncel” sözcüğünün çok iyi ifade ettiği gibi, “çağdaş” aktüel bir hadise, “şimdi ve burada” olanla ilgili. Yani, modern tarih kavrayışıyla ilgisi yok; dahası ona karşı, onu sökmeye çalışıyor.

O zaman, adları, sanları, markaları, bedenleri, maddî ya da fikrî her şeyi müzeleştiren bu ‘tarihe karşı’ tarih nöbetini nasıl açıklamalı?

Aşağıda 2002-2012 yılları arasında Türkiye’de açılması tasarlanan ve açılmayı başaran müzelerin dökümü yer alıyor. İstisnalar dışında kaynak, gazete haberleri. O nedenle bu döküm hatalı olmasa da muhakkak ki eksik. Ama gene de müzeleşme hummasının bu on yıllık dönemdeki ivmesi, tasarlanan ve açılan müzelerin türleri, dağılımı ve başka birçok konuda fikir veriyor. Dolayısıyla gerek bu döküm, gerekse buradan yola çıkarak yaptığımız kısa değerlendirmeler, çağdaş müzecilik fenomeninin Türkiye’ye yansıması konusunda kafa yormak isteyenler için bir kaynak oluşturabilir.

 

 

İstanbul Oyuncak Müzesi

 

2002-2013/Tasarı Aşamasındaki Müzeler:

2002’den sonraki müze girişimlerinden 72’si hâlâ tasarı aşamasında. Bu müzelerin büyük çoğunluğu (35) İstanbul’da. İstanbul’dan sonra Sivas ve Ankara, 3 müzeyle ikinci sırada yer alıyor. Seneler geçtikçe daha çok müze kurulmasının hedeflendiğini görüyoruz. 2002’de açılması planlanan müze sayısı birken, 2011’e gelindiğinde bu sayı 19’a yükseliyor.

Kurulması planlanan 72 müzenin büyük çoğunluğu (19) arkeolojik alanlarda yapılan birtakım düzenleme ve/veya restorasyon çalışmalarını takiben açılacak olan açık hava ya da kent müzeleri. Toplanmış eşyalar üzerinden belirli bir tarih dilimini anlatması öngörülen müzelere de (16) oldukça sık rastlıyoruz. 2005’ten başlayarak, bir tür “eşya tarihi” müzesi olarak sınıflandırabileceğimiz bu müzelerin açılması eksiksiz her yıl gündeme gelmiş. 2006’dan bu yana düzenli olarak açılması planlanan bir diğer müze tipi de “müzeleştirilmiş” sanatçı evi projeleri (13). Kadıköy Belediyesi bu alanda özellikle aktif gözüküyor. Birtakım siyasi olaylara ya da kültürel ayrımlara yaslanan ve “siyasi müze” diyebileceğimiz müzeler de (13) sanatçı evi projeleriyle aynı sırayı paylaşıyor. Burada dikkat çekici olan, bu müzelerin biri hariç hepsinin 2010 ve 2011 yıllarında gündeme gelmesi. Geçtiğimiz beş yıl içinde 6’sı özel koleksiyonları sergileyecek olan 7 çağdaş sanat müzesi açılacağı ilan edilmiş. Ayrıca, 2002’den sonraki dönemde 5 eğitim-bilim müzesi açılması düşünülmüş.

 

Sağlık Müzesi, Edirne

 

2002-2012 / Açılan Müzeler:

1995’ten bu yana 95 müze açılmış. Müzelerin büyük çoğunluğu (42) İstanbul’da. Ankara 12 müzeyle ikinci, Muğla-Bodrum ise 4 müzeyle üçüncü sırada yer alıyor. 95 müzenin 25’i belediyelerin restorasyon çalışmaları sonucunda yeniden düzenlenen mekânlarda açılmış. Açılan müze sayısının aşağı yukarı her sene düzenli olarak arttığı gözlemleniyor: 1995’te bir müze açılmışken 2010’da bu sayı Avrupa Kültür Başkenti fonlarının da katkılarıyla 18’i buluyor.

Açılan müzeler arasında en sık rastladığımız tip, “eşya müzesi” diyebileceğimiz müzeler (24). Eşya müzeleri,oyuncakların, bir zaman kullanılmış tarım araçlarının, eczacılık malzemelerinin, eğitim araç gereçlerinin, bir akıl hastanesinin arşivinden derlenen belgelerin, ya da Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde olduğu gibi bir vatandaşın kendi topladığı 800 parça “hatıra”nın sergilendiği yerler. Bu örnekler dışında, özel bir koleksiyona ait eski model arabaların sergilendiği, ama aynı zamanda “özel yemeklerinizi, kokteyllerinizi, doğum günü partilerinizi ve aklınıza gelen tüm organizasyonlarınızı beş yıldızlı catering servisleriyle gerçekleştirebileceğiniz” mekânlar.

 

 

Otomobil Müzesi

 

2001’den bu yana büyük çoğunluğu çağdaş sanat müzesi olmak üzere toplam 21 sanat müzesi açılmış, bunların 9’u aile ya da şirket koleksiyonlarını sergiliyor, diğerleri de üniversitelerin kendi bünyelerinde açtıkları ya da bazı sanatçıların kendi imkânlarıyla kurdukları müzeler. 2003’ten beri düzenli olarak her yıl belirli sayıda arkeolojik müzenin açıldığını ya da kentlerin bazı bölgelerinin açık hava müzesine dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bu müzelerin sayısı 18’i bulmuş. Gene düzenli olarak açılmakta olan bir diğer tür müze de, sanatçı evleri (18). Bir semt olarak açık hava müzesine dönüştürülmesi planlanan Kadıköy’ün Belediyesi, sanatçı evlerini müzeleştirme konusunda en yoğun çalışan kurum.1995’ten bu yana, amacı eğitim olan 11 eğitim-bilim müzesi açılmış. Bilim müzeleri çoğunlukla üniversitelerin ve özel kolejlerin kendi bünyelerinde faaliyet gösteriyor. 2005’ten sonra açılan siyasi müzelerin sayısı ise 4, bunların biri hariç hepsi 2010 yılında açılmış.

 

 

ODTÜ Bilim Müzesi

 

Türkiye’de 2002-2013 Arası Müze Girişimleri Dökümü

(Bu liste sürekli güncellenmektedir)

Kurulması Tasarlanan Müzeler

2001

1- Ulusal düzeydeki ilk internet müzesi projesi olan ‘İnteraktif Türkiye Müzesi’nin oluşturulması çalışmaları.

2002

1- Bayburt’ta Hüsamettin Koçan’ın önderliğinde Halk Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurulması projesi.

2005

1- Orhun Anıtları’na müze kurma projesi.

2- Ajda Pekkan’ın Harran’da bir vakıf ve müze açma projesi.

3- Engelliler Müzesi’nin kurulması için sponsor arayışı.

4- Tescilli Markalar Derneği’nin Taklit Müzesi açma tasarısı.

5- İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Derneği’nin Adalar’da bir Modern Sanatlar Müzesi kurma fikri.

2006

1- İstanbul’da kurulacak bir Cam Müzesi.

2- CHP’nin Türkiye’nin ilk siyasi müzesi tasarısı.

3- Çatalhöyük eserleri için kurulacak bir müze.

4- Kale Grubunun Çanakkale’de Truva Müzesi kurma tasarısı.

5- Ressam İbrahim Balaban’ın Bursa Seçköy’deki evini müzeye dönüştürme fikri.

6- Samsun Turizmciler Odası’nın, Samsun’da bir Amazon Müzesi kurma çalışmaları.

7- Koç Holding’in, Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Tavuk Adası’nda bulunan manastırı restore ettirerek müzeye dönüştürme projesi.

8- İstanbul Modern’in Diyarbakır’da şube açma tasarısı.

9- Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nin yapılması projesi.

 2007

1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuracağı Tünel Müzesi.

2- Sivas Madımak Oteli’nin müze haline getirilmesi.

3- İvriz Köy Enstitüsü’nün müze haline getirilmesi.

4- Sakarya Duatepe’de kurulacak bir müze.

5- İlhan Koman’ın Edirne’deki evinin müze haline getirilmesi projesi.

6- Türkiye’nin ilk Sualtı Sanal Müzesi’nin kurulması tasarısı.

7- Adana Yumurtalık’taki antik kentin açık hava müzesine dönüştürülmesi.

8- İstanbul Zorlu Center’ın bahçesinde bir müze.

9- Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine “Karanlıktan Aydınlığa İnsanlık Anıtı Müzesi” kurulması projesi.

10- Türkiye Ulusal Mimarlık Müzesi’nin kurulma tasarısı.

11- İstanbul’da kurulacak bir Nazım Hikmet Müzesi için girişimler.

12- Galataport projesi kapsamında kurulacak bir nargile müzesi.

13- Topkapı’daki eserler için kurulacak 8 müze; mekânlar:Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi, Eski Teşvikiye Gülhane Hastaneleri, Has Ahırlar, Matbaa-i Amire yapıları, Darphane-i Amire yapıları, İncili Köşk, Şevketiye Köşkü, İshakiye Köşkü, Alay Köşkü.

14- Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası’nda bir ‘Cumhuriyet Müzesi’ açma tasarısı.

2008

1- Paşabahçe vapurlarının müzeye dönüştürülmesi tasarısı.

2- Mardin’de bulunan Süvari kışlasının Mardin Sakıp Sabancı Kent Müzesi’ne dönüştürülmesi projesi.

3- Kalehöyük’te kazıdan çıkarılan eserler için açılacak bir müze.

4- Kastamonu Cide’de Rıfat Ilgaz’ın doğduğu evin müze haline getirilmesi.

5- Leyla Gencer’in evinin Leyla Gencer Müzesi’ne dönüştürülmesi.

6- Zonguldak’ta ilk Maden Müzesi’nin kurulması projesi.

7- Suna Kıraç Kültür Merkezi’nin yapımına başlandı.

8- Fazıl Hüsnü Dağlarca Kadıköy’deki evinin ölümünden sonra müzeye dönüştürülmesini istedi.

9- Batık İngiliz denizaltısının müze yapılması projesi.

10- Zeynep Fadıllıoğlu’nun Karacaahmet’te tasarladığı caminin bahçesinde bir de müze kurulması tasarısı.

11- Kemaliye’nin Apcağa köyünde Ahmet Kutsi Tecer Müzesi gelecek yaz açılacak.

2009

1- İstanbul Kuleli Askeri Lisesi’nin müzeye dönüştürülmesi projesi.

2- Ankara’da Paris’teki Louvre ayarında bir müze kurulması; düşünülen isim:Türkiye Uygarlıklar Müzesi.

3- Sultanahmet’teki Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü binası ve Adliye binasının müzeye dönüştürülmesi fikri.

4- Darphane binasının Arkeoloji Müzesi’ne dahil edilmesi projesi.

5- Bir Troya Müzesi’nin kurulması.

6- Adana’da bir Yılmaz Güney Müzesi kurulması önerisi.

7- İstanbul 2010 Avrupa Kültür başkenti projesi kapsamında kurulacak bir Semiha Berksoy Müzesi.

8- BJK Koleji Bilim Müzesi.

9- İzmir’de kurulacak bir Ege Medeniyetler Müzesi.

10- Sivas’ın Bolucan köyünde eski tarım aletlerinin sergileneceği bir müze kurma tasarısı.

11- Hasankeyf Müzesi kurulması önerisi.

12- İstanbul Adalar Müzesi kurulması için girişimler.

13- İstanbul’da kurulacak bir fotoğraf müzesi önerisi.

14- Kadıköy’ün tamamının bir açık hava müzesine dönüştürülmesi projesi.

15- Orhan Pamuk, Çukurcuma’da açılacak olan Masumiyet Müzesi için 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’yla protokol imzaladı.

16- İş Bankası’nın iki binin üzerinde eserden oluşan koleksiyon için ayrı bir müze kurma planı.

17- Bodrum’da Türkiye’nin ilk Açık Hava Taş Müzesi’nin kurulması projesi.

18- İzmir Konak Belediyesi Mayıs 2010’da Türkiye’nin ilk mask ve kostüm müzesini açmayı tasarlıyor.

19- Vakko Holding, Nakkaştepe’de inşa edeceği Moda Merkezinde Vitali Hakko Sanat Kütüphanesi ve Vakko Müzesi kurmayı planlıyor.

20- Diyarbakır Cezaevi’nin bir bölümünün müzeye dönüştürülmesi projesi.

21- Ankara Atatürk Kültür Merkezinin yerine 5 misli büyüklüğünde bir müze açılması projesi.

22- “Küçükyalı Arkeopark Projesi”nin 3 yıl sürecek kazılar sonrasında gerçekleştirilmesi tasarlanıyor.

23- Mustafa Taviloğlu’nun Mudo Müzesi kurma tasarısı.

24- Ömer Koç’un bir “Çağdaş Sanat Müzesi” açma projesi.

25- Teşvikiye’de bir “tekstil ve moda müzesi” açılması projesi.

26- Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın evi vasiyeti üzerine Kadıköy Belediyesince müze haline getirilecek.

 

 

Demirel "Demokrasi Müzesi" ziyaretinde

 

2010

1- Adalar Vakfı tarafından, 1870’lerde yapılan eski bir taş binanın restore edilerek yaşayan bir kent müzesine dönüştürülme projesi.

2- Bir dönemin kurban aydınlarından artakalan eşyalardan (Uğur Mumcu’nun gözlüğü, Metin Göktepe’nin fotoğraf makinesi vs.) kurulacak bir “vicdan müzesi” önerisi.

3- Kadıköy’de Haldun Taner Müzesi kurulması için çalışmalar başlatıldı.

4- Ankara’da İbrahim Demirel tarafından kurulacak bir fotoğraf müzesi tasarısı.

5- Adana’da Yılmaz Güney Müzesi kurulması projesi.

6- Madımak Oteli Müzesi projesi.

7- Çizer Turhan Selçuk için doğum yeri olan Muğla Milas’ta “Karikatürlü Ev” açılacak.

8- Devrimci 78’liler derneği, 12 Eylül belgelerinden oluşan bir 12 Eylül Müzesi kurulması için çalışmalarını sürdürüyor.

9- İstanbul’da Leyla Gencer Müzesi’nin açılması projesi

10- İzmir’de kurulacak bir kadın müzesi projesi.

11- Marmaray Projesi kapsamında yürütülen arkeolojik kazılarda bulunan eserlerin sergilenmesi için müze projesi.

12- Kadıköy’de Barış Manço Evi Müzesi projesi.

13- Semiha Berksoy Müzesi projesi.

14- Ege Medeniyetler Müzesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

15- TSK Özel Harekât Dairesi’nin bulunduğu Kirazlıdere’deki tarihi binanın müzeye dönüştürülme projesi.

16- Ulucanlar Cezaevi’nin müzeye dönüştürülme projesi.

17- Diyarbakır Cezaevi’nin müzeye dönüştürülme projesi.

18- Ayvalık’taki Tavuk Adası’nda bir müze kurma projesi.

19- Isparta, Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de açılacak olan Demokrasi Müzesi için çalışmalar devam ediyor.

20- Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı şehirlerde Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşar Kemal ve halk şairi Emrah'ın adlarının verileceği müzelerin açılacağını duyurdu.

21- Gayrettepe'deki Siyasi Şube'nin utanç müzesi olması talebi.

22- Ahmed Arif Müze Kütüphanesi tarihi bir Diyarbakır evinde açılacak.

23- İran, Ayetullah Humeyni’nin sürgün yıllarını geçirdiği Bursa’daki evini bir “kültür evi” haline getirmek istiyor.

24-12 Eylül döneminde işkencehane olarak kullanılan Otağ-ı Hümayun Binası’nın müzeye dönüştürülmesi isteniyor.

25- Ayşe Hazal Bektaş, Ecevitler’in evinin müze yapılması için girişimde bulundu.

26- Savarona’nın müze olması planlanıyor.

27- Fındıklı Rotary Kulübü ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bir Giysi Müzesi açılması yolunda girişimde bulundu.

28- Madımak ve Yassıada’da müzeler açılması planlanıyor.

 

 

Mask Müzesi, İzmir

2011

1-Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi binası restore edildikten sonra Milli Mücadele ve 4 Eylül ruhunu yansıtan bir müzeye dönüştürülecek.

2- Dr. Atom Damalı bir para müzesi kurmak istiyor.

3- Çanakkale’de Troya Müzesi kurulması için ilk adım atıldı.

4- Gayrettepe’deki Siyasi Şube’nin utanç müzesi olması isteniyor.

5-İzmir’de Türkiye’nin ilk Kadın Müzesi açılması için çalışmalar sürüyor.

6- Bilfen Özel Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk aile koleksiyonun sergileneceği bir müze kurmayı hedefliyor.

7- 1924 yılında mübadele nedeniyle Girit’ten Cunda’ya gelmiş olan Ali Onay, evinin bir mübadele müzesine dönüştürülmesini arzuluyor.

8- Mezopotamya Kültür Merkezi kuruluşunun 20. yılı şerefine düzenlediği konsere katılacak emekçi ve Türkiye’de yaşayan diğer halklardan sanatçılarla Yedikule Zindanları’nı kendi deyimiyle “Kardeşlik Müzesi”ne çevirmeyi planlıyor.

9-Türkiye Turing ve Otomobil Derneği, portföylerindeki tablo, gravür ve kitapları sene sonunda Seyrantepe’de açmayı planladıkları bir müzede sergilemeyi tasarlıyor.

10- AK Parti’nin kültür ve sanata dair vaatleri arasında: 2011 yılında, Gaziantep’te Zeugma Müzesi, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi; 2023 yılına kadar ise Ankara’da Türkiye Uygarlıklar Müzesi, İzmir’de Ege Medeniyetleri Müzesi, Antalya’da Akdeniz Uygarlıkları Müzesi, Van’da Urartu Müzesi, Çanakkale’de Troya Müzesi, Şanlıurfa’da ise Edessa Arkeoloji Müzesi ile Haleplibahçe Müzeleri kurulacak. Büyük şehirlerde “Milli Müze Kompleksleri” kurulması planlanıyor.

11-Göbekli Tepe kazı başkanı Klaus Schmidt, Göbekli Tepe’nin açık hava müzesine dönüştürülmesini öneriyor.

12- Kadıköy Belediyesi’nin Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın evinin müzeleştirmesi çalışmaları devam ediyor.

13- Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Kalamış’taki evi müzeye dönüştürülecek.

14- Psikiyatr Doç. Dr. Özkan Pektaş ve eşi Sibel Pektaş, Abdülhamit’in başmabeyncisine ait olan köşkü satın alıp galeriye çevirmişlerdi. Çiftin yeni hedefi bu alanı bir müzeye dönüştürmek.

15- Albülcanbaz’ın yayın haklarını alan BİZ şirketi’nin “Abdülcanbaz Müzesi” kurma çalışmaları sürüyor.

16- Sanat tarihi dersleri veren Dr. Özkan Eroğlu, sol kolundaki dövmelerin “Arm Museum” adlı bir müze olduğunu iddia ediyor.

17-Mısır Apartmanı’nın en üst katının Mehmet Akif Ersoy müzesine dönüştürülmesi önerisi.

 

 

 

"Arm Museum"

2012

1-Ankara’da dünyanın en büyük müzelerinden biri olacağı iddia edilen Türkiye Uygarlıklar Müzesi açılacak.

2- İzmir Konak Belediyesi 3 “butik müze” daha açıyor: Kent Tarihi Müzesi, Spor Müzesi ve Kadın Müzesi.

3- İstanbul Gelişim Üniversitesi yıl sonunda Basın Şehitleri Müzesi’ni açacak.

4- Kültür, sanat ve bilime katkısı bulunanların ellerinin kopyalarının ve araç gereçlerinin bulunacağı İz-Miras Müzesi açılması planlanıyor.

5-Mamak Askeri Cezaevi müzeye dönüştürülecek.

6-Saidi Nursi’nin 1960’ta öldüğü İpek Palas Oteli’nin müzeye dönüştürülmesi talep ediliyor.

7-Emek Sineması’nın bulunduğu binada bir sinema tarihi müzesi açılması projesi.

8-Tarihi Cendere Hamidiye Pompa İstasyonu'nu “İstanbul Su Medeniyetleri Müzesi”ne dönüştürülmesi için çalışmalar sürüyor.

9-Erol Büyükburç kendi sahne kostümlerini sergileyeceği “Erol Büyükburç Kıyafetleri Müzesi”ni açmak için çalışıyor.

10- Ertuğrul Özkök, Hürriyet Gazetesindeki odasının “Kendi Günahlarımın Müzesi” diyerek tanımlıyor.

11-1938’den beri kapalı olan, Amasya’nın Merzifon ilçesindeki Amerikan Kız Hayat Okulu’nun binasının “Kara Mustafa Paşa Müzesi”ne dönüştürüleceği açıklandı.

12-İstanbul’da bir Bizans Müzesi açılsın önerisi.

13- Antalya’daki Myra antik kentinde bulunan Andriake’nin tamamının açık hava müzesine dönüştürüleceği açıklandı.

14-AKM binası yenilendikten sonra içinde 3000 metrekarelik bir müze açılacağı açıklandı.

15-Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yeniden düzenlediği Sobacılar Çarşısı içinde yakında Sobacılar Müzesi açılacak.

16- İzmir, Karşıyaka’da Milli Mücadele Parkı (butik müzesi) açılacak.

17-Sivas’ın Divriği ilçesinde Divriği Kent Müzesi açılacak.

18-Şanlıurfa’da üç müze birden açılacak: Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Edessa Mozaik Müzesi ve arkeopark.

19-Kars’taki “Kanlı Tabya” binası, restore edilerek “Harp Tarihi Müzesi”ne dönüştürülecek.

20-Antrepolardan birinin Galataport projesi kapsamında müzeye dönüştürüleceği belirtildi.

21. Afyonkarahisar’da Afyonkarahisar Müze ve Kültür Merkezi Kompleksi açılacak.

22. Denizli merkezde bir müze açılacak.

23. Pamukkale bölgesinde müze açılacak.

24- Gaziantep’te müze açılacak.

25-Diyarbakır’da “çok büyük” bir müze yapılmakta olduğu açıklandı.

26-İstanbul, Sütlüce’de, Rahmi Koç müzesinin karşısında Sabancı ailesinin müze projesi.

27-Devrim Erbil’in Halı Müzesi önerisi.

28- Muğla, Datça’daki Knidos Kültür ve Sanat Akademisi’nde Türkiye’nin ilk ana tanrıçalar müzesi açılacak.

29-Madımak Utanç Müzesi olsun çağrısı devam ediyor.

30-Demirel’in Güniz Sokak’taki evi “demokrasinin sadakat müzesi” olsun önerisi.

31-Ankara’da, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük arkeoloji müzesinin yapılması projesi.

32-Erzurum’da bir açık hava müzesi açılacak.

33-Hatay Müzesi yapım çalışmaları devam ediyor.

34-Denizli’de bir açık hava müzesi kurulması planlanıyor.

35- Ara Güler Fotoğrafçılık Eğitim ve Sanat Vakfı, Ara Güler Müzesi kurmayı hedefliyor.

36-İki yıl içinde Truva antik kenti bölgesinde bir müze açılacak.

37-Gülhane Parkı’nın içindeki eski telgrafhane binası “hat ve kitap müzesi”ne dönüştürülecek.

38-Sultanahmet’te adli arşiv olarak kullanılan saray binası, müzeye dönüştürülmek üzere devredildi.

39- Ertuğrul Günay,  19 müzenin kurulmasını ya da yenilenmesini sağladıklarını, ayrıca 29 müze projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

40- Van Urartu Müzesi’nin temelleri atıldı.

41-Sunay Akın, Haydarpaşa Garı’nın müzeye dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

42-Ispata’da “Demokrasi ve Kalkınma Müzesi” açılacak.

43-İstanbul Kadın Müzesi’nin açılması için hazırlıklar sürüyor.

44-Diyarbakır 5 No’lu Askeri Cezaevi’nin İnsan Hakları Müzesi’ne dönüştürülmesi isteniyor.

45-İzmir’de açılacak Türkiye’nin ilk kadın müzesi için çalışmalar sürüyor.

46-İzmir’de açılacak Doğa Tarihi Müzesi için çalışmalar sürüyor.

47- İzmir’de açılacak Kent Kültürü Müzesi için çalışmalar sürüyor.

48- İzmir’de açılacak Radyo ve Demokrasi Müzesi için çalışmalar sürüyor.

49- İstanbul’da Filistin Müzesi kurulacak.

50- Kayseri’de Türkiye’nin ilk Selçuklu Müzesi kurulacak.

51- Haydarpaşa garı binasının bir kısmının müze olacağı söyleniyor.

52-Fatoş Güney’in Yılmaz Güney Müzesi açma çabaları devam ediyor.

2013

1-Mustafa Taviloğlu, 40 sene içinde oluşturduğu koleksiyonu Mecidiyeköy’de açacağı müzede sergileyecek.

2- Kırşehir’de Neşet Ertaş Müzesi kurulacak.

3-Ankara, Çubuk’ta bir kent müzesi kurulacak.

4-Süzgeç Su Müzesi’nin kurulması için çalışmalar sürüyor.

5-Vehbi Koç Vakfı Çağdaş Sanat Müzesi.

6-Vefa Bozacısı müzeleştirilecek.

7-Ömer Koç 2016’da modern sanat müzesi açmayı planlıyor.

8-Lev Troçki’nin Büyükada’daki Arap İzzet Paşa Köşkü müzeye dönüştürülecek.

9-Semiha Berksoy Müzesi projesi Osmanlı Vakfı engellerine takılıyor.

10-Gaziantep’te Atatürk Anı Müzesi kuruluyor.

11-Topçu Kışlası’nın müze olması öneriliyor.

12-Erdoğan, Taksim’de bir şehir müzesi açılacağını belirtti.

13-Cengiz Semercioğlu, Taksim Meydanı’na yapılacak AVM’nin içinde bir İslam Eserleri Müzesi açılmasını öneriyor.

 

Kurulması Gerçekleşen Müzeler

1981

1-Safranbolu’da Kaymakamlar Evi Müzesi açıldı.

1989

1-Safranbolu’da Yemeniciler Müzesi açıldı.

1990

1-Ankara Demiryolları Müzesi ve Sanat Galerisi.

1992

1-Galata’daki eski Zülfaris Sinagogu Musevilerin Türkiye’ye gelişlerinin 500. Yılının kutlanması çerçevesinde müzeye çevrildi.

1995

1- Ankara’da 17 Nisan’da Eğitimciler Derneği tarafından Eğit-Der Eğitim Müzesi açıldı.

1997

1- İzmit’te “TCG Gayret” gemisi müzeye dönüştürüldü.

1998

1-Nevşehir’de Saç Müzesi açıldı.

2-Eskişehir Demiryolu Müzesi açıldı. 

2000

1- Bodrum’da Zeki Müren Sanat Müzesi.

2001

1- Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde Çağdaş Sanatlar Müzesi.

2- Can Elgiz’in kurucusu olduğu Proje 4L-İstanbul Güncel Sanat Müzesi.

3- Selim Turan ve Feyhaman Duran Müzesi.

2002

1- Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi.

2- Osmanlı Bankası Müzesi.

3- Bursa’da Araba Müzesi.

2003

1- Burhan Doğançay Müzesi.

2- Kayseri Kadir Has Kent Müzesi.

3- Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde kurulan Bilim ve Teknoloji Müzesi.

2004

1- İstanbul Modern.

2- Yedikule Sırp Pırgiç Hastanesi Ermeni Vakfı Müzesi.

3- İzmir Kent Arşivi ve Müzesi.(Temmuz 2004’te adı Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi olarak değiştirildi)

4- Bursa Kent Müzesi.

5- İzmit’te “TCG Hızırreis” gemisi müzeye dönüştürüldü. (Diğer müze gemiler: Gölcük’te “TCG Yarhisar”, İstanbul’da “TCG Ulaçalireis”, İzmir’de “TCG Ege” ve “TCG Pirireis”)

2005

1- İstanbul Erenköy’de Oyuncak Müzesi.

2- Eskişehirde Türkiye’nin ikinci Karikatür Müzesi.

3- Türk Musevileri Müzesi.

4- Pera Müzesi.

5- Ankara'nın ilk sanayi müzesi olan Çengelhan Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi.

6- Fenerbahçe Müzesi.

7- Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi.

8- Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy’de köylü Bircan Üresin tarafından tarihi eşyaların sergilendiği bir müze açıldı.

9- Terkos Fabrikası “Buharlı Su Pompa Müzesi”ne dönüştürüldü.

10- Kadıköydeki Zürafalı Köşk’te Kazım Karabekir Müzesi.

11- Anadolu Üniversitesi bünyesinde Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Eğitim Karikatürleri Müzesi ve Yunus Emre kampüsünde Çağdaş Sanatlar Müzesi.

12- Çukurova Halk Kültürü Müzesi.

13-İstanbul Demiryolu Müzesi. 

2006

1- ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi genişletildi.

2- Yaradılış Müzesi Beylikdüzü’nde yeniden açıldı.

3- MEF Okullarının içinde hazırlanan Refet Angın Müzesi.

4- Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Müzesi.

5- Beşiktaş’ta “Depo Müze” açıldı.

6-Fatih’te, Ermeni Patrikhanesi’nin altında “Patrik IX Hovhannes Golod Müzesi açıldı. 

2007

1- Topkapı Sarayı’nın Kutsal Emanetler Bölümü yenilenerek tekrar açıldı.

2- Şair Enver Gökçe için kurulan Sanal Müze.

3- İş Bankası Yeni Cami Şubesi’ni müzeye dönüştürdü.

4- İstanbul UFO Müzesi’nin Denizli ve Kapadokya şubeleri.

5- Şarap üretimiyle ünlü Bekilli’de bir müze.

6- Bodrum’da Ender Güzey Müzesi.

7- Santralistanbul.

8- Gelibolu Savaş Müzesi.

9- Gazi Üniversitesi Sanat Müzesi.

10- Akdamar Kilisesi Anıt Müzesi.

11- Mimar Sinan’ın Ağırnas’taki evi Müze yapıldı.

12- Gelibolu’daki Tabyalar müze haline getirildi.

13- Gelibolu Savaş Müzesi.

2008

1- Bakırköy Akıl Hastanesi Müzesi.

2- Nevşehir’e bağlı Özlüce köyü açık hava müzesine dönüştürüldü.

3- Marmara Üniversitesi’nin eski rektörlük binası Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi adıyla müze haline getirildi.

4- Zonguldak’ta Gazi Alemdar Gemisi Müzeye dönüştürüldü.

5- Latife Hanım’ın İzmir Karşıyaka’daki evi Latife Hanım Köşkü Anı Evi adıyla ziyarete açıldı.

6- Kemaliye’de Enver Gökçe Müzesi.

7- İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi Gülhane Parkı içindeki Has Ahırlar Binası’nda açıldı.

8- Bahçeşehir Koleji Bilim Müzesi.

9- “84. Yıl Cumhuriyet Müzesi Sergisi”.

10- Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi 6 yıl sonra yeniden açıldı.

11- Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde Çanakçılar Arkeoloji ve Etnografya Özel Müzesi.

12- Gaziantep’te Emine Göğüş Gaziantep Mutfak Müzesi açıldı.

13-Bartın’da Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzesi açıldı. 

2009

1- Beylikdüzü’nde Sirius uluslararası UFO Müze ve Sergisi.

2- Ferit Eczacıbaşı’nın eczanesi Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi çatısı altında müze oldu.

3- Topkapı Fetih Parkı’nda inşa edilen “Panorama 1453 Tarih Müzesi”.

4- Galatasaray Müzesi adı altında bir kültür sanat merkezi haline getirilen eski postane binası açıldı.

5- TOFAŞ Sanat Galerisi, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi bünyesinde restore edilen Umurbey Hamamı’nda açıldı.

6- Ressam Mustafa Ayaz, resimlerinden elde ettiği kazançla Balgat’ta “Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi”ni kurdu.

7- Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi açıldı.

8- Yedikule’deki tarihi Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi’nin bünyesinde Ermeni işadamı Bedros Şirinoğlu adına eski tıbbi malzemelerin, resim, bilgi ve belgelerin sergilendiği “Bedros Şirinoğlu Müzesi” açıldı.

9-Elazığ Kent Müzesi. 

 

 

Kemal Tahir'in Kadıköy'de müzeye dönüştürülen evi


2010

1- Boğaziçi Üniversitesi’nde bir “Adalet Ağaoğlu Araştırma Odası” kuruldu.

2- Osmaniye’de, 1936 yılında Türk halk müziğiyle ilgili araştırmalar yapmak üzere Türkiye’ye çağrılan Macar besteci Bela Bartok’un müzesi açıldı.

3- Marmara Üniversitesi bünyesinde açılan “İhap Hulusi Görey Galerisi”nde İhap Hulusi’nin çalışmaları ve özel eşyaları sergileniyor.

4- 13 Ocak’ta Nakkaştepe’de açılışı gerçekleştirilen Vakko Moda Merkezi binası bünyesinde henüz tamamlanmamış olan bir müze ve kütüphane de bulunuyor.

5- Borusan Müzik Evi Beyoğlu Tünel’de açıldı. Mekanda Borusan Grubu’nun çağdaş sanat koleksiyonundan eserler daimi olarak sergilenecek.

6- Ankara’da modern sanat merkezi CerModern açıldı.

7- İstanbul’da Buz Müzesi ‘Magic Ice’ açıldı.

8- Kemal Tahir’in Kadıköy’deki evi müzeye dönüştürüldü.

9- Turhan Selçuk Karikatürlü Evi 23 Nisan 2010’da Muğla’nın Milas ilçesinde açıldı.

10- Bahçeşehir Koleji’nde Türkiyenin ilk Çocuk Bilim Müzesi açıldı.

11- Koç Vakfı’nın yeni çağdaş sanat alanı Arter 5 Mayıs’ta açıldı.

12- Kadıköy’de Barış Manço evi müzesi açıldı.

13- Devrimci 78’liler Federasyonu “Utanç Müzesi” açtı.

14- Koç Müzesi koleksiyonundan seçilmiş 50 obje “Müzebüs” ile Anadolu’yu dolaşıyor.

15- Hüsamettin Koçan’ın kurduğu Baksı Müzesi Bayburt’ta Temmuz ayında açıldı.

16-Türker İnanoğlu'nun 2001 yılında Kavacık'ta kurmuş olduğu Türvak Sinema, Tiyatro Müzesi ve Sanat Kitaplığı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın desteğiyle Beyoğlu'na taşındı.

17-Ulucanlar Cezaevi müzeye dönüştürüldü.

18-Dolmabahçe Sarayı’nda Saat Müzesi açıldı.

19-Çatalca’da Mübadele Müzesi açıldı.

20- Ankara’daki Kentpark Alışveriş Merkezinde 4 boyutlu balmumu heykel müzesi açıldı.

 

 

Barış Manço Müzesi, İstanbul

 

2011

1- Türkiye’nin ilk mask müzesi İzmir’de açıldı.

2- Diyarbakır’da Ahmed Arif Müzesi açıldı.

3- Moğollar Grubu’nun davulcusu Engin Yörükoğlu’nun Bodrum’daki evi müze haline getirildi.

4- Ankara’da Mehmet Akif Ersoy Müze Kütüphanesi açıldı.

5- Antalya’da Sunay Akın küratörlüğünde Antalya Oyuncak Müzesi açıldı.

6- Türk Telekom, Ankara’daki kampüsünde İletişim, Teknoloji ve Uygulama Müzesi açtı.

7- Borusan Contemporary, Ofis/Müze 17 Eylül’de Perili Köşk’te açıldı.

8- Gaziantep’te dünyanın en büyük mozaik müzesi niteliğini taşıyan Zeugma Mozaik Müzesi 9 Eylül’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

9- Adana’da Büyükşehir belediyesi tarafından restore edilmiş tarihi bir binada Türkiye’nin ikinci Sinema Müzesi açıldı.

10-Promat, Rahmi M. Koç Müzesi içinde bu yıl ilk bölümü faaliyete geçecek olan “Türkiye’nin ilk ve tek yaşayan” Matbaa Müzesi’ni açtı.

11- İstanbul’un ilk fotoğraf müzesi Kadırga’da açıldı.

12- Ünye’de Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi’nin açılması için restorasyon çalışmaları tamamlandı. Müze yakın zamanda hizmete açılacak.

13- Arkas Sanat Merkezi 19 Kasım’da İzmir’de açıldı.

14- İstanbul Sapphire Çarşı alışveriş merkezinde balmumu heykel müzesi açıldı.

15- Gülhane Parkı’nın içindeki Alay Köşkü yeniden düzenlenerek Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi ve Kütüphanesi haline getirildi.

16- Üsküdar’da “Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi” adlı bir uçurtma müzesi açıldı.

17- Hatay’da Kültür Bakanlığı ve Hatay Valisi’nin katılımıyla Hatay Sanal Arkeoloji Müzesi açıldı.

18-Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi açıldı.

19-Bodrum Deniz Müzesi açıldı.

20-Forum İstanbul’da Dinazor Müzesi açıldı.

21- İzmir’de Neşe ve Karikatür Müzesi açıldı.

2012

1-Adana’da Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi açıldı.

2-Erzurum’da Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi açıldı.

3-Kütahya’da Evliya Çelebi Edebiyat Müze Kütüphanesi açıldı.

4-Gaziantep’te Hasan Süzer Etnografya Müzesi. (Tarihi belli değil, 2005 olabilir)

5-12 Eylül Utanç Müzesi kapılarını 3. kez açıyor.

6-Muğla, Ula ilçesinde 1995’ten beri Nail Çakırhan müze evi bulunuyor.

7-Madımak Oteli’nin müzeye dönüştürülmesi için Madımak Müze Otobüsü Projesi başlatıldı.

8-Kayseri, Karaözü kasabasında Fikret Oytam Heykeli ve Kültürevi açıldı.

9- İstanbul Üniversitesi Jeoloji Koleksiyonu’na “tescilli müze” statüsü verildi. Koleksiyonun yeni adı: İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi.

10- Türkiye’nin ilk peynir müzesi Kars’ta açıldı.

11-Söke’deki bir alışveriş merkezinin içinde bir Etnografya Müzesi açıldı.

12-Beşiktaş’taki “Depo Müze”, “Saray Koleksiyonları Müzesi”ne dönüştürüldü. Resim ve Heykel Müzesi’nin binasının da restore edildikten sonra “Tablo Müzesi” ismiyle yeniden açılacağı açıklandı.

13-Samsun’un Alaçam ilçesinde Mübadele Müzesi açıldı.

14-Yazar Musa Anter’in evi çocukları tarafından müzeye dönüştürüldü.

15-Safranbolu, Müze Kent ismiyle anılıyor.

16- İzmir’de Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi açıldı.

17-İstanbul Kadın Müzesi, sanal ortamda açıldı.

18-Afyon’da Müzik Aletleri Koleksiyonu ve Müzesi açıldı.

19-Kaleiçi’nde Suna-İnan Kıraç Etnografya Müzesi bulunuyor.

2013

1-Samsun’da Türkiye’nin ilk ve tek Organik Tarım Müzesi açıldı.

2-Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı Tarım Müzesi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi içinde açıldı.

3- Gaziantep’te Oyun ve Oyuncak Müzesi açıldı.4

4- 2011’den beri her sene 18 Mart’ta, Fatih Belediyesi Eminönü’ne kurulan çadırda Çanakkale Müzesi açıyor.

5- Uzaya giden ilk Türk olmayı hedefleyen Ahu Aysal, sahibi olduğu Kuruçeşme Les Ottomans’ın içinde bir Uzay Müzesi açtı.

6-Gaziantep’te Oyuncak Müzesi açıldı.

7-Sait Faik’in Burgazada’daki evi yeniden müze olarak açılıyor.

 

 

 

 

 

çağdaş müzemani, müze