Arkeolojinin Özelleştirilmesine Karşı Louvre’da Protesto

10/2/2015 / skopbülten

 

 

 

Mesleklerinin özelleştirilmesini ve ticarileştirilmesini protesto eden arkeologlar, ziyaretçilerin Louvre Müzesi’ne para ödemeden girmesini sağladılar. 5 Şubat Perşembe günü 100 kadar kızgın arkeolog Paris’teki Louvre Müzesi’nin girişini ele geçirdi. Beş saat boyunca bilet gişelerine erişilmesini engellediler. Görevliler önce müzeye kimsenin girmesine izin vermedi ama sonra kapılar açıldı. Girişte biriken ziyaretçiler ortalama 12 avro olan ücreti ödemeden müzeye girmiş oldu.

Protestocu arkeologlar, kültür sektöründe çalışanları temsil eden sendikalara bağlıydılar; inşaat ve kazı alanlarında çıkması muhtemel arkeolojik eserlerin korunmasını sağlamakla yükümlü kamu çalışanlarıydılar. Sorun şuydu ki, 2003’te çıkan bir yasa onların işini özel sektöre açmıştı. Her ne kadar kazı alanlarındaki ilk tespitleri yapma sorumluluğu hâlâ Ulusal Koruyucu Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü’ne ait olsa da, kazı yapma işinin kendisi yeni yasayla şirketlere bırakılabiliyordu. Özel girişimcilerle rekabet etme zorunluluğu bir yana, bu durum yapılan işin niteliğini de olumsuz yönde etkiledi çünkü özel şirket çalışanlarının kazı alanlarında bulduklarını paylaşma ve kamuya açma zorunlukları yoktu. Böyle olunca, buluntuların araştırmalara konu olması da mümkün olmuyordu.

Protestocuların amacı Fransa’nın kültürel mirasının özel şirketlere emanet edilmesinin son on yıldaki kaygı verici sonuçlarına dikkat çekerek koruyucu arkeoloji alanında 2003 yasasının yürürlükten kaldırılmasını sağlamak. Eylemleri için Louvre Müzesi’nin I. M Pei tarafından tasarlanan piramidin altında gömülü olan giriş mekânını seçmelerinin nedeni, burası inşa edilirken arkeolojik kazıların yapılmış olmasıydı. 1983-1990 arasında buradaki kazılar sayesinde arkeolojik kalıntıların korunması alanında bazı olumlu gelişmeler sağlanmıştı. Şimdi ise aynı mekân tehdit altındaki mesleğin korunması amacıyla yapılan eylemlere sahne oluyordu.

 

            *

 

Türkiye’de de arkeologlarla sanat tarihçilerinin istihdam sorunlarına dikkat çekmek için Kültür Sanat Emekçileri Derneği (KSED) 9 Kasım 2014’te Ankara’da açlık grevine gidileceğini duyurmuştu. Eylemin hemen öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda bir toplantı gerçekleşip kamu kuruluşlarındaki kadrolara uzmanların atanacağı sözü verilince açlık grevi ertelendi. Şimdi verilen sözlerin tutulması bekleniyor. Aksi halde, açlık grevi 18 Mayıs’ta başlayacak.[1] [MY]

 

Angered archaeologists allow thousands to enter the louvre for free

 özelleştirme