"Uluslararası Hedefler: Birinci Round": Berlin'deki Deutsche Bank Şubesi İşgal Edildi

26/6/2012 / skopbülten

Bu yıl 27 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 7. Berlin Bienali’nin en çok konuşulan yönü, Occupy ve 15 Mayıs Öfkeliler Hareketi gibi politik grupların mensuplarının Bienal’e davet edilmiş olmasıydı. Küratör ekibi arasında Rus anarşist sanatçı kolektifi Voina’nın bulunması da, Bienal’de politik tavrın öne çıkarılacağının en önemli işaretlerindendi.

Fakat, yatay iletişim ağlarıyla örgütlenen ve spontan bir enerjiyle eylemler düzenleyen Occupy gibi hareketlerin, bir sergi mekânında kendilerine ayrılan yerde seyirlik birer “sanat objesi” muamelesi görmelerinin sakıncaları başından beri tartışılmaktaydı. Bu tarz bir katılımın, hareketi depolitize edeceği endişesi dillendiriliyor; işgal eylemlerinin ruhuna uygun bir katılımın örgütlenmesi için Bienal’in küratörü Artur Zmijewski’yle görüşmeler yapılıyordu. Sonuç itibariyle, Occupy ve 15 Mayıs Öfkeliler hareketi, bütün radikal politik iddiasına rağmen Bienal’in sunduğu dar çerçeveye hapsolmayı reddetti ve Berlin Bienali’ne kendilerine özgü bir eylemle katılmayı tercih ederek, 13 Haziran günü Deutsche Bank şubesinde bir eylem düzenledi. Eylemle ilgili “International Targets: Round One” başlıklı bildiride şöyle deniyor:

 

Küresel kapitalizm krizi küresel bir tepkiyi gerektiriyor. Artık kapitalizmin önde gelen kurumlarını teker teker hedef alacağız. Ulusötesi bankalar bu krizin merkezinde yer alıyor ve dünyanın dört bir yanında mağdur ettikleri insanlar üzerinden kâr elde ediyorlar. İlk hedefimiz, Deutsche Bank.

Deutsche Bank dünya çapında 70’ten fazla ülkede faaliyet yürütüyor ve çeşitli bölgelerde karmaşık yerel krizlere sebep oluyor. Örneğin Güney Avrupa’da insanların hayatları üzerinden spekülasyonlar yapıyor, kirli borçların ödenmesi için ekonomik ve politik mekanizmaları hayata geçiriyor. ABD’de, milyonlarca insanı evinden eden Deutsche Bank “ipotek kralı” olarak biliniyor.

Bizim küresel bir taktiğe ihtiyacımız var. Tıpkı Deutsche Bank gibi, muhalefet hareketleri de dünyanın dört bir yanında faal; Berlin’den Kahire’ye, Madrid’den Mexico City’ye, New York’tan Yeni Delhi’ye, hepimiz birbirimizle temas halindeyiz ve eşgüdümlü olarak eyleme geçebiliyor, sosyoekonomik adaletsizlikleri onları yayan şirketler aracılığıyla hedef alabiliyoruz. Koşullara, hem yerel dinamikleri hem de küresel ortaklığı dikkate alarak tepki veriyor, eylemlerimizi ve taktiklerimizi herkesin görebileceği zeminlerde paylaşıyoruz.

Bizler, dünyanın farklı bölgelerinden gelip Berlin Bienali kapsamında buluşan, Occupy ve 15 Mayıs Öfkeliler hareketlerine mensup bir grup insanız. Alman hükümeti tarafından finanse edilen bu “insanat bahçesi”, eylemcileri konuşma ve tartışmalar düzenledikleri ve uyudukları bir alanda sergileyerek nesneleştirdi ve depolitize etti. Ancak, eylemin gücüne inanan insanlar olarak bizler bu durumun değiştirilemez olduğunu düşünmüyoruz. Bu durum, Occupy/15 Mayıs hareketlerinin yüzleşmesi ve karşı çıkması gereken, günümüzün neo-liberal alanlarının problemli doğasını somutlaştırıyor.

İlk hedefimiz, 13 Haziran günü, dünya çapındaki Deutsche Bank şubeleri olacak. Biz, Berlin’de Unter de Linden adresindeki Deutsche Bank şubesinde olacağız. Bütün hareketleri, kendi yerellerindeki Deutsche Bank şubelerinde yaratıcı eylemler düzenlemeye ve eylemlerinin kaydını "International Targets: Round One" (Uluslararası Hedefler: Birinci Round) başlığıyla N-1 ağına yüklemeye çağırıyoruz. Facebook’ta da aynı başlıkla bir sayfa mevcut.[1]

Geçmiş küresel eylemler üzerinden, geleceğin kitlesel direnişini kuralım. [EG]

http://occupymuseums.org/


Eylemin videosu:

http://occupymuseums.org/

 [1] https://www.facebook.com/events/323453157730005/

Occupy Museums