Türkiye Sanatçılar Hareketi’nin, “Sanat Yönetiminde Yeni Arayışlar, Sanat Konseyi Modeli” Konferansı Üzerine Basın Bülteni

30/1/2014 / skopbülten

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Yerleşkesinde 30 Ocak 2014 günü 14.00- 18.30 saatleri arasında yapılacağı belirtilen “Sanat Yönetiminde Yeni Arayışlar, Sanat Konseyi Modeli” Konferansı'nda [konferansı örgütleyen isimler için bkz. not[1]], Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Sanat Kurumu (TÜSAK) yasa önerisinin, İngiltere Sanat Konseyi modelinden esinlendiği ileri sürülmektedir. Öncelikle, TÜSAK yasa taslağının, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Senfoni Orkestralarının yanı sıra, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün yasalarının lağvedilerek bu kurumların Türkiye Cumhuriyeti tarihinden silinmesini getirecek bir girişim olduğunu belirtiriz. Yukarıda saydığımız sanat kurumları, aslında birer eğitim ve aydınlanma birimleri olduğu için, toplumumuzun en değerli unsurlarıdır ve yok edilemez. Ayrıca İngiltere’de uygulanmakta olan “Sanat Konseyi” modelinin, TÜSAK yasa taslağı girişimiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığı da açıktır.

Bu konferansın duyurusunda, sanatı yıkım tasarısı TÜSAK düzenlemesinin konunun paydaşları tarafından da tartışılacağı açıklanmıştır. Oysa açıklanan programda konunun birinci derecede paydaşı olan tiyatrodan, opera ve baleden, senfoni orkestralarından, korolar ve geleneksel sanat müziği, halk müziği topluluklarından, kültür sanat alanındaki demokratik kitle örgütlerinden hiçbir temsilcinin çağrılmamış olması düşündürücüdür. Bunun da üniversite çatısı altında yapılan bir konferansa, üniversal kavrayışa uygun düşmediği açıktır.
Görülüyor ki bu konferansın amacı, iktidarın çıkarmak istediği TÜSAK yasasını kamuoyu nezdinde meşrulaştırma girişimidir.

Biz, aşağıda imzası bulunan, Türkiye Sanatçılar Hareketini oluşturan kuruluşlar olarak bu yaşamsal konuda halkımızı bilgilendirmeyi görev biliyoruz.

 

 

 

Adana Filarmoni Derneği
Akademi Akcan Ankara
Ankara Çoksesli Müzik Derneği (AÇMD)
Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği (ADK-DER)
Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezi
Antalya Filarmoni Derneği
Bursa Filarmoni Derneği
Besteciler Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği (BESOM)
Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV)
Çoksesli Korolar Derneği
Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV)
Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS)
İzmir Filarmoni Derneği
Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat Sen)
Kültür ve Sanat İşgörenleri Sendikası (Kültür Sanat İş)
Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED)
Opera Solistleri Derneği (OPSOD)
Opera ve Bale Sanatlarını Geliştirme Vakfı (OBV)
Öncü Sanatı Koruma Derneği
Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV)
T. C. Sanatçı İnisiyatifi
Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği (TOMEB)
Türk Dünyası Kültür ve Sanat Derneği
Türkiye Filarmoni Derneği
Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Kültür Sanat Sen)
Çalışan ve emekli sanatçılar
Konservatuvar, Güzel Sanatlar ve Sanat Eğitimi Bölümleri Öğrencileri
Konservatuvar, Güzel Sanatlar ve Sanat Eğitimi Bölümleri Öğrenci Velileri
Sanat Eğitimcileri
[1] Vasıf Kortun (SALT Araştırma ve Programlar Direktörü), Görgün Taner (İKSV Genel Müdürü), İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Asu Aksoy, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhan Ada, Radikal gazetesinden Cem Erciyes ve Andante dergisinden Serhan Bali.