/ Tezler / Yüksel Arslan'da Mekân ve Beden İlişkisi

14/7/2014 / skopbülten

                Yüksel Arslan, Arture 213, 1980                                                   Yüksel Arslan, Arture 305, 1983                                                                          

Bu tezin temel amacı, Yüksel Arslan’ın çalışmalarında mekân ve beden ilişkisini Doğulu ve Batılı geleneklerden gelerek ortaya koymaktır. Çalışmanın birinci bölümünde, mekânın İslami coğrafyalarda nasıl algılandığı özellikle gölge oyunları, Siyah Kalem sanatı ve Osmanlı minyatürleri gibi örnekler üzerinden irdelenmiştir. Batılı ve Doğulu temsil biçimleri sorgulanarak, bedenin mekân üzerindeki konumlanma biçimleri aydınlatılmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde ilk olarak Sürrealizmin nasıl tepkiler sonucunda ortaya çıktığı araştırılmış ve daha sonra Sürrealist rüya mekânı ile Tasavvuf düşüncesi arasındaki ortaklıklar ve farklılıklar ele alınmıştır. Son olarak Yüksel Arslan’ın birbirinden farklılık gösteren iki geleneği kendi sanatı üzerinde nasıl bir araya getirdiği ve bununla da kalmayıp tercihini ne doğrultuda kullandığı, ilk iki bölümde araştırılan konular dahilinde sorgulanmıştır.[1]

 

 

Yazar: Hüma Gencer

Danışman: Prof. Dr. Zeynep Sayın

Yer Bilgisi: Işık Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2013 

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı