/ Tezler / Yüksek Teknoloji, Karanlık Gelecek: Siberpunk ve Bir Siberbunk Karakter Yaratma

 

Eduardo Paolozzi, Hermes des Praxiteles, 1947.

 

20. yüzyılda hızlı teknolojik gelişime bağlı olarak ortaya çıkmış bir hareket olan siberpunk (cyberpunk) teknoloji, insan, toplum etkileşiminin bir sonucudur. Siberpunk tarzı romantik çağın edebi ve popüler kültüründen günümüzdeki bilim kurgu hikâyelerine pek çok alışıldık imge içerir. Günümüzdeki yaşam biçimiyle gelecektekinin bir karışımı olan siberpunk kültürü şimdi yaşanan geleceğin kültürü olması açısından ilgi çekicidir. Siberpunk tarzı, günümüzün teknolojisini yansıtan gücün ve bu güç ile birlikte evrimleşen vücudun tasviridir. Son yıllarda en iyi örneklerini sinemada gördüğümüz, karamsar ve karanlık bir geleceğin yaklaştığını haber veren bu akımın öğeleri, burada olgunun kendisi: siberpunk (orijinali "cyberpunk" olan bu kelime, metinde Yapı Kredi Yayınlarının 1997 basımı Siberuzay Sözlüğü referans alınarak siberpunk olarak kullanılmıştır), mekân: siberuzay (cyberspace) ve kişi: siborg (cyborg) olarak incelenmiştir. Siberpunk'ın kendine özgü yaşam biçimi, kültürü, tekno kültür, siber kültür (cyber culture) başlığı altında ele alınmıştır. “Sanat ve Siberpunk” bölümünde, endüstri devriminden bu yana siberpunk stilini etkilemiş olan Fütürizm ve Archigram gibi modern sanat akımları ve makine estetiği incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca siberpunk'ın makine insan ayrımına değinen performans sanatından örnekler ve robotik sanat ile siberpunk sanatçılarının uygulamalarına da yer verilmiştir. Bilgisayar ve teknoloji odaklı olan Siberpunk grafikleri Siberuzay Grafiği olarak adlandırılan bölüm çerçevesinde siberpunk stilini oluşturan bilgisayarlı grafik tasarım ve kavramları örneklerle açıklanmıştır. Siberpunk grafiklerinin oluşumu ve gelişim süreci incelenmiş alt kavramlar ve grafik alanları örneklerle açıklanmıştır.

Uygulama çalışması bölümünde teknolojik yeni modern dünyaya en hızlı uyum sağlayan canlılardan biri olan "kuş" türü seçilmiştir. Kuş türünün teknolojinin karanlık geleceğindeki akrabası; yabani, sanal bir tür kuş, siberkuş karakteri araştırmanın ışığında yaratılmıştır. Organizma kalıntıları ile makina parçalarından oluşmuş bu melez, onun karanlık ve karamsar yaşam alanı siberuzay grafiklerinin yardımıyla, siberpunk stiline uygun olarak tasarlanmış, üç boyutlu bilgisayar programları yardımıyla modellenerek hareketlendirilmiştir.[1]

 

Yazar: N. Şule Atılgan

Danışman: Prof. Dr. İsmail Kaya

Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Grafik Anasanat Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2003

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı