/ Tezler / Türkiye'de Plastik Sanatların Sergilendiği Galerilerdeki Arşiv Hizmetleri: Galeri Nev Örneği

7/6/2016 / skopbülten

 

 

Günümüzde, arşiv çalışmaları, materyallerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından çok önemlidir. Yapılmış ya da yapılacak olan arşiv çalışmaları disiplinlere göre farklılık göstermektedir. Araştırmamızın konusunu, içerdiği materyal türü bakımından ve uygulama açısından farklı olan “plastik sanat galericiliği” alanındaki arşiv çalışmaları oluşturmuştur. Plastik sanat konusundaki arşiv çalışmaları aktarılmadan önce; arşiv, arşivci, arşivcilik kavramları ve arşivin tarihçesi hakkında detaylı bilgilere yer verilmiştir.

Sanat galerilerindeki arşiv hizmetlerini araştırmak ve onların işleyişleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla, Ankara'daki 25 sanat galerisine anket uygulanmıştır. Veri toplama tekniğinde anket ile birlikte, literatür incelemesi; görüşme ve gözlemden yararlanılmıştır. Araştırmada, halihazırda belirli bir arşive sahip olan Ankara Galeri NEV, örnek olarak ele alınmış ve galerinin sahip olduğu arşiv işleyişi detaylı olarak incelenmiştir. Ayrıca uygulanan anket, yapılan görüşme ve yazışmalar, Türk sanat tarihi araştırmacılarına ve sanatseverlere ışık tutacak kalıcı bir bellek oluşturulması için yol gösterici olacaktır.[1]

 

Yazar: Songül Akfındık Karabulut

Danışman: Doç. Dr. Fatih Rukancı

Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2012[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı