/ Tezler / Türkiye'de Güncel Sanat Alanını Şekillendiren Unsurlar

 

Contemporary İstanbul 2014

 

Türkiye'de 1990'lı yılların başlarından itibaren küratörlük kavramının sanat alanına girmesi, 1980'li yıllardan itibaren düzenlenmeye başlayan bienallerin olgunlaşması ve temalı sergilerin gerçekleştirilmesi ile güncel sanat alanı belirginleşmeye yüz tutmuştur. Bu dönem aynı zamanda Türkiye'deki sanat alanının uluslararasılaşmaya başladığı dönemdir. 2000'li yılların ortalarından itibaren dünyadaki gelişmelerle eşzamanlı olarak Türkiye'deki güncel sanat ortamı küratörler ve bienallerden ziyade galeriler ve sanat fuarları tarafından yönlendirilmeye başlamıştır. “Türkiye'de Güncel Sanat Alanını Şekillendiren Unsurlar” başlığını taşıyan bu tez 1990-2010 yılları arasında söz konusu alandaki gelişmeleri kendisine konu edinmiştir.[1]

 

Yazar: Eralp Osman Erden

Danışman: Prof. Dr. Zeynep İnankur

Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı / Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Bilim Dalı

Türü: Doktora

Yılı: 2011[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı