/ Tezler / Türkiye ve İngiltere'nin 1980’lerdeki Kültür Politikaları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

29/6/2017 / skopbülten / Ayşe Kaya

 

Mat Collishaw’ın ilk defa “Freeze” başlıklı sergide sergilenen Bullet Hole (Kurşun Deliği) adlı eseri, 1988.

 

Türkiye Cumhuriyeti büyük ölçüde geleneksel doğu tarzı bir kültür mirasından modern batıya yönelik bir geleceğe geçişi temsil etmektedir. Yeni devletin oluşumunun sağlamlaşması gerekliliği, ulus oluşturma süreci ihtiyacını doğurmuştur ki, bu da cumhuriyetin ilk yıllarında dinamik ve cesur kültür politikalarının uygulanmasını gerektirmiştir. İç ve dış politik gelişmelerin bir sonucu olarak Türkiye çok partili sisteme dahil olmuştur. Bu, kültür politikaları açısından bir bakıma düzelmeyi temsil etmektedir. Sonraki yıllarda Türkiye'nin batıya yönelişi küreselleşme dönemi esnasında liberal politikalarla vurgulanmıştır. Bu tezin amacı, Türkiye'ye serbest pazar ekonomisini sokan liberallerin yönetiminde Türk devletinin kültürel politika tercihlerinin araştırılmasıdır. İngiltere’de 1980’lerdeki gelişmeler bu zaman diliminde Türkiye’nin kültür politikalarının ilham kaynağı olarak görülebilir. Bu sebeple bu çalışma kültürel politikalara yönelik `esas' liberal eğilimlere de odaklanmayı amaçlamaktadır. Bu tez, birden çok ulusun politik araştırmalarına odaklanmış olan bir dizi temel kaynaktan yararlanacaktır. 1980’lerde İngiltere ve Türkiye'deki kültür politikalarına ilişkin parlamento kararları ana çerçevesi olacaktır. Ayrıca, küreselleşmeyi yakından izleyen Türkiye'nin bakış açısı hakkında bir fikir vermek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarındaki ve çok partili döneme geçişteki eğilimler ile 1980'ler vurgulanmaktadır. Son olarak Turgut Özal Türkiye'si ile, Margaret Thatcher İngiltere'sinin kültür politikaları karşılaştırılacaktır.[1]

 

Özgün Başlık: Cultural Policy of Turkey and England in the 1980s: A Comparative Study

Yazar: Ayşe Kaya

Danışman: Yrd. Doç. Ayşegül Güçhan

Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Güzel Sanatlar Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2008[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı